Kierownik projektu

Kierownik projektu

Aplikuj

Zadania:  
 • Prowadzenie projektów budowlanych kubaturowych na terenie woj. zachodniopomorskiego
 • Opracowywanie, realizowanie i aktualizowanie budżetów i harmonogramów projektów
 • Prowadzenie negocjacji i kontraktowanie podwykonawców i poddostawców
 • Nadzór nad terminowością i jakością wykonawstwa oraz dostaw materiałów
 • Optymalizacja procesów budowy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zapewnienie przestrzegania przepisów bhp oraz ochrony środowiska
 • Prowadzenie procedury odbiorowej
  Wymagania:  
 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w budownictwie kubaturowym (mieszkaniowym/ przemysłowym produkcyjnym lub komercyjnym/ użyteczności publicznej)
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi
 • Znajomość prawa budowlanego
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami (planowanie, realizacja i rozliczenie)
 • Doświadczenie w zarządzaniu ludźmi
 • Gotowość do pracy w województwie zachodniopomorskim
 • Bardzo dobra organizacja i planowanie pracy własnej i podległego zespołu
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
  Nasz Klient oferuje:  
 • Pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie wraz z systemem premiowym
 • Pakiet benefitów w postaci prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia grupowego, karty rekreacyjno-sportowej
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w ciekawych projektach i szkoleniach o charakterze miękkim i technicznym
 • Niezbędne narzędzia pracy (telefon, laptop, samochód również do użytku prywatnego)
 • Dodatek mieszkaniowy
   

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji pod adres:

mp@bergman-engineering.com

 

Prosimy również o załączenie klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych przeze mnie danych osobowych przez Bergman Engineering Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu ul. L. Petrażyckiego 57. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zarówno w bieżącej rekrutacji jak również po jej zakończeniu, w celu wykorzystania w kolejnych procesach rekrutacyjnych. Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom do celów związanych z prowadzonymi obecnie lub w przyszłości procesami rekrutacyjnymi. Swoje dane podaję dobrowolnie, wiem o prawie do ich dostępu i poprawiania. Jestem poinformowany/poinformowana, że administratorami moich danych osobowych jest Bergman Engineering Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu ul. L. Petrażyckiego 57.”