Kierownik robót elektrycznych

Kierownik robót elektrycznych

Aplikuj

Zakres obowiązków:
 • Planowanie, koordynowanie i kontrolowanie realizacji robót elektrycznych na projektach firmy
 • Nadzór i kontrola nad postępami prac zgodnie z harmonogramem
 • Nadzór nad budżetem realizacji
 • Koordynowanie prac podwykonawców
 • Nadzór nad bezpieczeństwem na placu budowy wraz z prowadzeniem stosownej dokumentacji w tym zakresie
 • Reprezentowanie spółki w kontaktach ze zleceniodawcą oraz podwykonawcami
 • Sporządzanie raportów projektu
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Doświadczenie zawodowe stanowisku w budownictwie kubaturowym
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Świadectwa kwalifikacji E i D
 • Znajomość programu AutoCAD
 • Mile widziana znajomość programów Norma, MS Project
 • Gotowość do wyjazdów służbowych
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność zarządzaniem zespołem
Nasz Klient oferuje:
 • Zatrudnienie w ramach umowy kontraktowej B2B lub umowy o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia
 • Możliwość  rozwoju i zdobywania doświadczenia w ciekawych projektach
 • Niezbędne narzędzia pracy
      Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji pod adres: edyta.jurczak@bergman-engineering.com       Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.       Prosimy również o załączenie klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych przeze mnie danych osobowych przez Bergman Engineering Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu ul. L. Petrażyckiego 57. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zarówno w bieżącej rekrutacji jak również po jej zakończeniu, w celu wykorzystania w kolejnych procesach rekrutacyjnych. Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom do celów związanych z prowadzonymi obecnie lub w przyszłości procesami rekrutacyjnymi. Swoje dane podaję dobrowolnie, wiem o prawie do ich dostępu i poprawiania. Jestem poinformowany/poinformowana, że administratorami moich danych osobowych jest Bergman Engineering Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu ul. L. Petrażyckiego 57.”