Z outsourcingu w Polsce od dziesięcioleci korzystają zarówno małe firmy, duże przedsiębiorstwa jak i korporacje, jednak termin ten wciąż nie jest jasny dla każdego. W odpowiedzi na wiele nieporozumień związanych z tym, co mieści się w pojęciu ?outsourcing?, wyjaśnimy, czym jest, w jakich sytuacjach się go stosuje oraz jakie są rodzaje outsourcingu.

Co to jest outsourcing? 

Outsourcing z jęz. angielskiego oznacza ?zlecenie wykonania usługi na zewnątrz?. Ta prosta definicja jest zarazem bardzo trafna i świetnie oddaje istotę terminu: o outsourcingu mówimy, kiedy jedna firma wynajmuje drugą firmę, żeby zajęła się pewnym wycinkiem biznesowym w jej imieniu, np. rekrutacją, księgowością, czy transportem. 

Przykład: korporacja metalurgiczna otwiera swoją pierwszą filię w Polsce i chce zbudować w krótkim czasie duży zespół inżynierów i pracowników fizycznych do zbudowania hali produkcyjnej. Żeby ich znaleźć, może skorzystać z wewnętrznych rekruterów, lub zlecić ten projekt firmie z Polski, która specjalizuje się w rekrutacji specjalistów na tym rynku. Proces zatrudniania inżynierów przez firmę rekruterską dla firmy metalurgicznej to właśnie outsourcing.

Kiedy i dlaczego warto korzystać z outsourcingu?

Wiemy już, co to jest outsourcing, więc zastanówmy się nad sytuacjami, w których firmy po niego sięgają.

Rozwój firmy i potrzeba specjalizacji

Powiedzenie, że ?to, co jest do wszystkiego, jest do niczego? ma swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w biznesie. Każda firma zaczyna od wielozadaniowych pracowników, jednak kiedy zaczyna rosnąć, potrzebuje specjalistów od danej wycinka biznesowego, a z czasem całych działów.

Z perspektywy strategicznej, najlepiej inwestować w specjalizację, która dotyczy rdzenia usług danej firmy, np. w lekarzy i sprzęt medyczny w przypadku szpitala. Inne obszary, takie jak obsługa systemów IT, placówka medyczna może oddelegować firmie, która zajmuje się tylko daną dziedziną. Dzięki temu szpital może skupić się na tym, do czego został stworzony, a nie na zadaniach dookoła medycyny.

Brak czasu i/lub zasobów

Potrzeby przedsiębiorstw nie zawsze rosną proporcjonalnie do ich zasobów kadrowych i firmy często mają więcej zadań do wykonania, niż osób, które mogą się ich podjąć. 

Istnieje kilka rozwiązań tej sytuacji: zachęcanie pracowników do nadgodzin (co grozi ich przemęczeniem, niezadowoleniem, rezygnacją z pracy), zatrudnienie nowych pracowników (co jest czasochłonne i również wymaga rekruterów, których może brakować) lub zlecenie tych zadań firmie zewnętrznej, czyli właśnie outsourcing.

Wejście na nowy rynek

Otwieranie nowych filii w danym regionie (kraj, województwo, miasto) wiąże się z potrzebą zatrudnienia dużej liczby lokalnych pracowników w krótkim czasie. Nawet jeśli dana firma posiada świetne kompetencje rekrutacyjne, to dedykowana agencja, która doskonale zna dany region (pracowników, przepisy, portale internetowe), dużo szybciej i skuteczniej znajdzie odpowiednich pracowników.  

Zadania okresowe, tymczasowe

Niektóre zadania w firmach, takie jak okresowe rekrutacje czy pojedyncze projekty inżynieryjne, nie wymagają zatrudnienia pracownika na pełny etat. Może się okazać, że taki pracownik (czy cały zespół pracowników), po ukończeniu projektu, nie będzie miał co robić.Firmy korzystają z outsourcingu, żeby nie musieć utrzymywać takich pracowników. Outsourcing świetnie sprawdza się, gdy trzeba wykonać zadanie, które pojawia się raz na czas, czy nawet jednorazowo.

Ograniczenia korporacyjne

W różnych krajach istnieją różne kodeksy pracy i zdarzają się sytuacje, w których firmy nie mogą zatrudnić więcej osób np. ze względu na ograniczoną przez prawo liczbę umów o pracę czy zatrudnionych obcokrajowców. Wówczas firmy sięgają po specyficzny rodzaj outsourcingu: kontrakting. 

Osoba na kontrakcie pełni obowiązki etatowego pracownika, jednak jest zatrudniona przez partnera zewnętrznego, któremu pracodawca zleca (outsourcuje) wszystkie kwestie administracyjno-księgowe.

Rodzaje outsourcingu

Różne rozumienie outsourcingu może wynikać z tego, że ma on kilka różnych form. 

Podstawowy podział dotyczy zakresu zlecanej usługi: firma outsourcingowa może przejąć odpowiedzialność za cały proces (np. rekrutację, transport, czy księgowość klienta), lub za pojedynczą kompetencję na danym projekcie (np. kompetencje architekta na konkretną budowę).

Drugi podział dotyczy czasu wykonywania zlecenia. Outsourcing, co do zasady, jest tymczasowy: firmy wynajmują specjalistę lub zespoły specjalistów, by wyręczać je w danej dziedzinie przez określony czas. W przypadku kontraktingu outsourcing może być tylko środkiem do zatrudnienia na stałe pracownika, którego, ze względu na przepisy prawa pracy, nie można zatrudnić u siebie.

Ostatni podział dotyczy geografii. ?Outsourcing? dotyczy delegowania kompetencji  do innej firmy, bez względu na to, gdzie znajdują się obie strony umowy. ?Offshoring? to zlecenie zadań do innych krajów, najczęściej takich, w których praca jest tańsza (np. Zachodnie firmy ?offshorują? pracę w Azji). Pulę zamyka ?nearshoring?, czyli oddawanie kompetencji sąsiadom, np. Niemcy w Polsce.

Co to jest outsourcing – podsumowanie

Outsourcing jest nieodłącznym elementem funkcjonowania firm, bo nie można znać się na wszystkim. Jeśli czegoś nie potrafisz, lub nie masz na to czasu, możesz zlecić to specjaliście – ta zasada działa nie tylko w biznesie, ale też w życiu każdego z nas. 

My znamy się na rekrutowaniu inżynierów w Polsce i robimy to od ponad 10 lat. Jeśli Twoja firma szuka specjalistów na stałe, lub na pojedynczy projekt, lub jeśli masz dowolne pytanie dotyczące zatrudniania inżynierów Polsce – porozmawiajmy! ?