Inżynier procesu – czym się zajmuje?

Inżynier procesu zajmuje się bieżącą optymalizacją procesów w zakresie wydajności, jakości i bezpieczeństwa procesu produkcji. Praca inżyniera procesu polega na:

 • kontrolowaniu i monitorowaniu procesów w zakładach produkcyjnych,
 • bieżącej optymalizacji procesu (jakość, koszty, czas),
 • zaplanowaniu całości przebiegu procesu produkcyjnego (standaryzacja),
 • opracowaniu technologii (dokumentacja technologiczna, techniczna),
 • analizie występujących problemów produkcyjnych oraz działaniach zmierzających do ich minimalizacji.

Przykładowe procesy, którymi zajmuje się inżynier procesu:

Proces obróbki:

 • mechaniczna

  • skrawanie
  • tłoczenie
  • frezowanie
  • szlifowanie
  • cięcie
  • gięcie
  • walcowanie i prasowanie
  • cięcie plazmowe
  • kucie
  • obróbka powierzchniowa
  • spawanie
 • cieplna/termiczna:

  • wyżarzanie
  • hartowanie
  • utwardzanie cieplne
  • przesycanie i starzenie (utwardzanie wydzieleniowe)
 • obróbka tworzyw sztucznych:

  • proces wtrysku (formowanie)
  • wytłaczanie – uplastycznianie tworzywa

Jeżeli aktualnie poszukujesz inżyniera procesu do swojej firmy – sprawdź naszych dostępnych kandydatów w bazie Expert Indicator !

A może szukasz pracy na stanowisku inżyniera procesu? – sprawdź nasze aktualne oferty pracy !