Case study - Eisberg

Co osiągnęliśmy?

Zrekrutowaliśmy kandydata o bardzo trudnym profilu zawodowym.

O Eisberg

Eisberg jest szwajcarską firmą z branży spożywczej sprzedającą swoje produkty klientom biznesowym. Specjalizują się w produkcji świeżych sałatek typu convenience, warzyw i owoców.

Oczekiwania i cele klienta

Firma szukała Managera ds. jakości, który miał potwierdzone doświadczenie współpracy z jednym, określonym klientem – globalną marką z branży gastronomicznej. Oczekiwali również, że wybrana osoba będzie pracować stacjonarnie w zakładzie w Legnicy. Zarząd firmy planował początkowo, że stanowisko to będzie zastępstwem za Międzynarodowego Managera ds. jakości, dlatego do wymagań związanych z doświadczeniem zawodowym oraz koniecznością pracy w Legnicy, dołączyły także wysokie umiejętności językowe oraz gotowość do odbywania podróży służbowych. Ostatecznie plany firmy uległy zmianie i  stanowisko, które potrzebowali obsadzić, dotyczyło wyłącznie polskiego rynku, jednak wymagania względem kandydatów pozostały niemal tak wysokie jak na początku.

Nasze podejście

Wymaganie dotyczące kooperacji z określoną firmą (która współpracuje tylko z 12 dostawcami) oraz pozostałe oczekiwania związane z doświadczeniem zawodowym znacząco zawęziły liczbę potencjalnych kandydatów. Sprawdzając rynek pracowników pod kątem wymagań, dowiedzieliśmy się, że niemal wszyscy kandydaci, którzy spełniają oczekiwania Klienta, mieszkają co najmniej 400 km od Legnicy i będą musieli się relokować, gdyby chcieli przyjąć ofertę Eisberga. Wpłynęło to process rekrutacyjny już na samym początku i uczyniło go dużym wyzwaniem.

Kiedy znaleźliśmy kandydata, który spełniał wymagania Klienta oraz był gotowy do relokacji, firma rozpoczęła negocjowanie warunków umowy. Negocjacje trwały kilka miesięcy. W tym czasie byliśmy w stałym kontakcie zarówno z kandydatem, jak i firmą, gotowy mediować i wspierać obie strony.

Na sukces w tej rekrutacji złożyły się głównie 2 czynniki. Pierwszym z nich była wytrwałość: w badaniu rynku i rozmowach z kandydatmi po naszej stronie oraz w czekaniu na odpowiednią osobę po stronie Eisberga. Drugim była stała troska o wybranego kandydata oraz Klienta podczas negocjacji umowy.