Case study - SMC

Co osiągnęliśmy?

Dzięki naszej skuteczności i szybkiej reakcji klienta, od podania profilu kandydatów przez klienta do podpisania umowy z pracownikami minęły niespełna 3 tygodnie.

O SMC

Grupa SMC weszła na rynek pneumatyki w 1959 roku i od tego czasu dostarcza 12 000 podstawowych modeli z ponad 700 000 odmian urządzeń do automatycznego sterowania.

Oczekiwania i cele klienta

W związku z rozwojem oddziałów w Polsce, firma SMC prowadziła poszukiwania dwóch inżynierów ds. sprzedaży, których profil nie tylko obejmował doświadczenie w dziedzinie sprzedaży, ale także wymagał gotowości do częstych podróży służbowych, ze względu na duży obszar działań sprzedażowych, przypadających na jednego pracownika.

Kluczowym elementem w selekcji kandydatów było również dopasowanie ich osobowości do kultury organizacyjnej firmy. Oprócz doświadczenia technicznego, duże znaczenie miały kompetencje miękkie. Firmie zależało na kandydatach, którzy nie tylko posiadają silne umiejętności techniczne, ale także wykazują się doskonałymi zdolnościami interpersonalnymi i byli w stanie efektywnie integrować się z zespołem. Równowaga pomiędzy aspektami technicznymi a kompetencjami miękkimi była kluczowa w poszukiwaniach odpowiednich kandydatów.

Nasze podejście

W 2022 roku firma zwróciła się do nas po nieudanej współpracy z inną agencją rekrutacyjną, która przez 1,5 miesiąca nie mogła znaleźć odpowiednich kandydatów. Naszym wyzwaniem było poszukiwanie kandydatów na rynku, który był już wcześniej przeszukany przez inną firmę. Dzięki dużej bazie inżynierów oraz naszej technice direct search, udało nam się znaleźć nie tylko osoby o odpowiednim wykształceniu i doświadczeniu, lecz także posiadające potrzebne kompetencje miękkie i charakteryzujące się cechami osobowości pasującymi do struktury organizacyjnej klienta. Kluczem do sukcesu było wysoko oceniane przez kandydatów doświadczenie podczas procesu rekrutacyjnego (candidate experience), a także szybkie działanie klienta i sprawdzanie kwalifikacji prezentowanych przez nas kandydatów. W 2023 roku firma ponownie zdecydowała się nam zaufać i również tym razem nasze wysiłki się opłaciły, gdyż udało się nam znaleźć odpowiednią osobę, która do dziś współpracuje z SMC.