Niniejszym poświadczam z firma BERGMAN Engineering Sp. z o.o. zrealizowała ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe S.A. kilka skutecznych procesów rekrutacji na stanowiska programistyczne. W toku współpracy szczególnie widoczny był indywidualny sposób podejścia do wyszukania kandydata i ściśle określonym profilu.