Dla biznesu

Contracting inżynierów i specjalistów

Dysponujemy nowoczesną kadrą menedżerską, która samodzielnie realizuje projekty techniczne. Dzięki temu w sytuacjach nadzwyczajnych oferujemy doświadczenie i kompetencje naszych pracowników i współpracowników, aby wesprzeć działania bezpośrednio u Klienta.

Zespół Bergman Engineering zdiagnozuje tzw. wąskie gardło, wprowadzi plan naprawczy i wyegzekwuje jego przestrzeganie.

Nasi specjaliści pracują na powszechnie używanych programach do grafiki wektorowej (dwu- i trójwymiarowej). W skład naszej kadry wchodzą również inżynierowie o specjalizacjach związanych z uruchomieniem nowych linii produkcyjnych. Dostarczamy wyspecjalizowaną kadrę do działów jakości i rozwoju (R&D). Dotyczy to zarówno produktu finalnego, jak i poszczególnych etapów produkcji.

W przypadku pojawienia się potrzeby wsparcia zewnętrznego zapewniamy personel odpowiadający kwalifikacjom formalnym i zawodowym na dowolne okresy. Okres udostępnienia naszego zespołu lub poszczególnych ekspertów jest uzależniony od potrzeb Klientów.

Wartością dodaną dla Partnerów Biznesowych jest brak konieczności zawierania umów z ekspertami, których dostarczamy. Jako wyspecjalizowane przedsiębiorstwo posiadamy wiedzę i kwalifikacje, będąc jednocześnie pracodawcą dla osób wspierających procesy u Klientów.

Dodatkowo nasi Kontrahenci mają możliwość sprawdzenia kwalifikacji zawodowych, spotykając się z każdym naszym pracownikiem przed rozpoczęciem realizacji zlecenia.