Dla biznesu

Wsparcie realizacji centrów R&D

Bergman Engineering projektuje i realizuje w całości proces budowy biur konstrukcyjnych R&D dla wszystkich międzynarodowych rynków technologicznych.

Jak wygląd proces?

Budowę centrum R&D rozpoczynamy od wnikliwej analizy potrzeb naszego Klienta i określenia szczegółowej specyfikacji. Na podstawie zebranych informacji przygotowujemy projekt biura uwzględniający zarówno dobór specjalistycznej kadry, jak i zapewnienie zaplecza technicznego, tj. sprzętu IT, sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia biurowego.

Nadzór techniczny nad procesem budowy centrum wykonuje project manager (supervisor), który jest oddelegowanym pracownikiem Klienta.


W ramach współpracy zapewniamy także:

  • realizację projektów technicznych,
  • rekrutacja specjalistów Engineering & IT w Polsce i w Niemczech,
  • contracting kadry wysoko wykwalifikowanej.

Korzyści płynące z budowy centrum R&D to m.in:

  • dostęp do szerokiego grona kadry technicznej podczas realizacji kontraktów zagranicznych,
  • możliwość elastycznego zarządzania projektami poprzez wsparcie ze strony pracowników kontraktowych w momentach niedoboru własnych zasobów ludzkich,
  • oszczędność czasu i zasobów finansowych związanych z rekrutacją i doborem kadry,
  • możliwość zatrudnienia eksperta Bergman Engineering we własnych strukturach po zakończeniu projektu,
  • rozliczenia kontraktu w formie umowy za usługę lub projekt.