O nas

Informacje prawne

Właścicielem strony jest:

BERGMAN ENGINEERING Sp. z o.o.
ul. L. Petrażyckiego 57
52-434 Wrocław
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394281, NIP 8971777327
reprezentowana przez:

Tomasz Szpikowski – Prezes Zarządu

 

Numer agencji zatrudnienia: 7568

Lokalizacje:

BERGMAN ENGINEERING Sp. z o.o.
Ul. L.Petrażyckiego 57
52-434 Wrocław
Polska
Tel.: (+48) 71 738 39 72
Email: info@bergman-engineering.com

BERGMAN ENGINEERING Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 15/17
61-579 Poznań
Polska
Tel.: (+48) 71 738 39 72
Email: info@bergman-engineering.com

BERGMAN ENGINEERING Sp. z o.o.
Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
Polska
Tel.: (+48) 601 073 823
Email: lukasz.skorupski@bergman-engineering.com

BERGMAN Deutschland GmbH
„Beratungshaus Berlin“
Stromstr. 1
10555 Berlin
Deutschland
Tel.: 0049 (0) 174 310 9811
Email: info@bergman-gmbh.de