Pilot śmigłowcowy

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Oferta

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Niepowtarzalna szansa zdobycia doświadczenia zawodowego w branży lotniczej
 • Możliwość rozwoju osobistego oraz szkolenia
 • Możliwość skorzystania z szerokiego pakietu benefitów (np. ubezpieczenie medyczne i na życie, karta sportowa, prywatna opieka medyczna etc.)
 • Elastyczny, zadaniowy czas pracy

Obowiązki

 • Planowanie lotów, przygotowywanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji
 • Współpraca ze służbami ruchu lotniczego i służbami lotniskowymi
 • Wykonywanie oblotów seryjnych statków powietrznych
 • Uczestniczenie w planowaniu i realizacji prób i badań zmodyfikowanych oraz prototypowych statków powietrznych (opracowywanie programów i metodyk, wykonywanie prób, opracowywanie opinii na temat badanego sprzętu)
 • Wykonywanie lotów dyspozycyjnych, akwizycyjnych, pokazowych, instruktażowych oraz innych lotów na potrzeby Spółki
 • Opiniowanie treści instrukcji techniczno-operacyjnych w zakresie posiadanych kompetencji.
 • Realizacja teoretycznych i praktycznych szkoleń lotniczych w celu utrzymania i podwyższania kwalifikacji zawodowych
 • Współuczestnictwo we wszelkich działaniach Spółki (pomoc w negocjacjach prowadzonych z klientami, reprezentowanie Spółki w kontaktach z organami nadzorów cywilnych i wojskowych)
 • Inicjowanie działań służących utrzymaniu i podnoszeniu bezpieczeństwa w trakcie wykonywania operacji lotniczych
 • Realizacja zadań wynikających z systemu ciągłego doskonalenia

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki związane z lotnictwem)
 • Posiadanie Licencji Pilota Zawodowego
 • Nalot ogólny w wymiarze co najmniej 500 godzin
 • Posiadanie Świadectwa Ogólnego Operatora Radiotelefonisty
 • Znajomość języka angielskiego minimum poziom 4 wg wymagań ICAO
 • Doświadczenie w wykonywaniu lotów wg IFR (Instrument Flight Rules)