Kierownik projektu

Kierownik projektu

Aplikuj

Zadania:  
 • Zarządzanie projektami relokacji i/lub montażu i uruchomienia instalacji przemysłowych w branżach oil&gas, FMCG, przemysł ciężki i in.
 • Opracowywanie i aktualizowanie harmonogramów i budżetów projektów oraz nadzór nad ich realizacją
 • Zarządzanie podległym zespołem
 • Zapewnienie standardów pracy zgodnych z BHP i wewnętrznymi procedurami
 • Definiowanie metod pracy i optymalizowanie procesu budowy
 • Prowadzenie uzgodnień oraz bieżąca współpraca z Klientem
 • Współpraca z innymi obszarami firmy, z szczególności sprzedażą i zakupami
  Oczekiwania:  
 • Wyższe wykształcenie techniczne
 • 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w branży budownictwa przemysłowego (montaż i uruchomienia instalacji technologicznych)
 • Mile widziane doświadczenie w projektach dot. montażu i uruchomienia rurociągów
 • Doświadczenie w harmonogramowaniu i budżetowaniu robót
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (opcjonalnie niemieckiego lub holenderskiego)
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • Zdolności przywódcze i negocjacyjne
 • Komunikatywność
 • Gotowość do pracy na zagranicznych projektach w systemie 6 tygodni na projekcie/2 tygodnie w Polsce (pierwszy projekt w Holandii)
 • Gotowość do sporadycznej pracy w biurach w Sosnowcu lub Legnicy
  Nasz klient oferuje:  
 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę (pierwsza umowa na okres 6 miesięcy)
 • Rozwój zawodowy poprzez pracę w nowoczesnym środowisku i udział w ciekawych projektach
 • Atrakcyjne wynagrodzenie dopasowane do posiadanego doświadczenia
 • System premiowy obowiązujący od drugiej umowy
 • Pakiet związany z pracą wyjazdową: dieta, transport, zakwaterowanie
 • Niezbędne narzędzia pracy: komputer, telefon
   

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji pod adres: mp@bergman-engineering.com

 

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

  Wysyłając dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na powyższe ogłoszenie wyraża Pan / Pani zgodę na przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych zawartych CV lub innych przekazanych nam danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Jeżeli chciałby Pan / Pani otrzymywać od Bergman Engineering Sp. z o.o. w przyszłości inne oferty pracy, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bergman Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petrażyckiego 57 (KRS: 394281) moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji”. W powyższym przypadku Administratorem Danych Osobowych będzie Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57, (KRS: 394281). Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się używając adresu: Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57 lub adresu e-mail: rodo@bergman-engineering.com. Cele przetwarzania: (1) Pana / Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych (np. wizerunek) nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji a dane te przetwarzane będą na podstawie Pana / Pani dobrowolnej zgody, za której wyrażenie uważne będzie przesłanie tych danych. [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (2) Jeśli zostanie wyrażona przez Pana / Panią dobrowolna zgoda to Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (3) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie własnych roszczeń [podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO]. Czas przechowywania danych: okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu jego przetwarzania i tak odpowiednio: dla celu (1) dane będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji; dla celu (2) dane będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata od ich pozyskania; (3) dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. W odniesieniu do obecnego procesu rekrutacji Administratorem Danych Osobowych będzie: Beck&Pollitzer Sp. z o. o. Prawa: Ma Pan / Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile wymóg prawa nie będzie obligował Administratora do ich przechowywania) lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pan / Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pan / Pani uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. W odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody ma Pan / Pani prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przewidywane kategorie odbiorców danych: W przypadku rekrutacji przyszłych odbiorcą danych może być potencjalny pracodawca. Źródło pochodzenia danych: dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dane dotyczą