Oferty pracy

Business Development Manager
Dolnośląskie
/ Wrocław

Nr ref.: BDW/MP/1118

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub dla chętnych także B2B
 • Elastyczne godziny pracy (dowolność przyjścia do pracy między godziną 7:00 a 10:00)
 • Korzystny system premiowy uzależniony od osiąganych wyników (premie rozliczane miesięcznie), dodatkowo premie od zamknięcia projektu na kontrakt
 • Przyjazną atmosferę pracy w niedużym zespole, w którym panuje atmosfera współpracy i życzliwości
 • Indywidualne i niekorporacyjne podejście do wykonywanej pracy
 • Komfortowe warunki pracy w nowym biurze z ogrodem
 • Dodatek wakacyjny
 • Lekcje języka angielskiego
 • Możliwość skorzystania z pakietu sportowego, opieki medycznej i ubezpieczenia grupowego na korzystnych warunkach
 • Wyjścia integracyjne, oczywiście kawa i herbaty na koszt firmy;)

Jako BDM będziesz odpowiadać za:

 • Sprzedaż usług HR (rekrutacje perm + contracting), zwłaszcza wśród klientów z branży inżynieryjnej
 • Nawiązywanie i budowanie długotrwałych relacji z klientami
 • Bieżącą analizę rynku pracy
 • Udział w targach i innych wydarzeniach branżowych
 • Ścisłą współpracę z Działem Rekrutacji przy realizacji usług

Szukamy osoby, która:

 • Ma co najmniej 2 - letnie doświadczenie w sprzedaży usług oraz w pozyskiwaniu klientów
 • Posiada doświadczenie w obsłudze klientów B2B
 • Odznacza się wysoko rozwiniętymi kompetencjami interpersonalnymi
 • Jest samodzielna w realizacji zadań, ale potrafi jednocześnie działać zespołowo
 • Potrafi nawiązywać i budować długotrwałe relacji z klientami
 • Rozumie długofalowy proces sprzedaży i realizacji
 • Jest zorganizowana i zorientowana na realizację celów

Wysyłając dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na powyższe ogłoszenie wyraża Pan / Pani zgodę na przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych zawartych CV lub innych przekazanych nam danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chciałby Pan / Pani otrzymywać od Bergman Engineering Sp. z o.o. w przyszłości inne oferty pracy, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bergman Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petrażyckiego 57 (KRS: 394281) moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji”.

W powyższym przypadku Administratorem Danych Osobowych będzie Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57, (KRS: 394281).

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się używając adresu: Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57 lub adresu e-mail: rodo@bergman-engineering.com.

Cele przetwarzania: (1) Pana / Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych (np. wizerunek) nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji a dane te przetwarzane będą na podstawie Pana / Pani dobrowolnej zgody, za której wyrażenie uważne będzie przesłanie tych danych. [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (2) Jeśli zostanie wyrażona przez Pana / Panią dobrowolna zgoda to Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO];

(3) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie własnych roszczeń [podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO]. Czas przechowywania danych: okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu jego przetwarzania i tak odpowiednio: dla celu (1) dane będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji; dla celu (2) dane będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata od ich pozyskania; (3) dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.

Prawa: Ma Pan / Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile wymóg prawa nie będzie obligował Administratora do ich przechowywania) lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pan / Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pan / Pani uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. W odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody ma Pan / Pani prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przewidywane kategorie odbiorców danych: W przypadku rekrutacji przyszłych odbiorcą danych może być potencjalny pracodawca. Źródło pochodzenia danych: dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Czytaj dalej...

Aplikuj
na to stanowisko

Formularz kontaktowy

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bergman Engineering Sp. z o.o. w celu przesłania mi ofert pracy oraz na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom.