Oferty pracy

Kierownik budowy (budownictwo kubaturowe)
zagranica
/ Niemcy, Frankfurt nad Menem

Nr ref.: KBN/EJ/0919

Nasz Klient oferuje:

 • Zatrudnienie w oparciu o niemiecką umowę o pracę (po okresie próbnym, umowa na czas nieokreślony)
 • Niemieckie warunki wynagrodzenia plus premie za osiągnięcia, wsparcie w relokacji, diety w przypadku delegacji
 • Narzędzia pracy: samochód, laptop, telefon
 • Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego
 • Udział w budowaniu nowego zespołu i realizacji ciekawych inwestycji

Zadania:

 • Organizacja oraz nadzór budowy zgodnie z przepisami Niemieckiego Prawa Budowlanego, niemieckimi normami, zasadami BHP i ppoż.
 • Terminowa i jakościowa realizacja kontraktów, zgodnie z dokumentacją techniczną (specyfikacją techniczną, projektem budowlanym), budżetem i harmonogramem
 • Prowadzenie dokumentacji budowy
 • Nadzorowanie pracowników oraz robót podwykonawców
 • Rozliczanie podwykonawców z wykonanych robót
 • Nadzór nad dostawcami oraz przygotowaniem produkcji
 • Zarządzanie podległymi pracownikami
 • Współpraca z inwestorem, projektantami, inspektorami nadzoru oraz innymi osobami uczestniczącymi w procesie budowlanym

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe
 • Co najmniej 4-letnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu budów
 • Znajomość niemieckiego prawa budowlanego będzie dodatkowym atutem (preferowane doświadczenie w realizacji przynajmniej jednej inwestycji na terenie Niemiec)
 • Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie
 • Umiejętność negocjowania oraz zarządzania zespołem
 • Samodzielność oraz umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
 • Otwartość, elastyczność i kreatywność w działaniu, nieszablonowe podejście
 • Gotowość do podjęcia stałej pracy w Niemczech i podróży służbowych na terenie tego kraju

 

 

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

 

Wysyłając dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na powyższe ogłoszenie wyraża Pan / Pani zgodę na przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych zawartych CV lub innych przekazanych nam danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Jeżeli chciałby Pan / Pani otrzymywać od Bergman Engineering Sp. z o.o. w przyszłości inne oferty pracy, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bergman Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petrażyckiego 57 (KRS: 394281) moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji”.

W powyższym przypadku Administratorem Danych Osobowych będzie Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57, (KRS: 394281).

W sprawach dotyczących danych osobowych  można skontaktować się używając adresu: Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57 lub adresu e-mail: rodo@bergman-engineering.com.

Cele przetwarzania: (1) Pana / Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych (np. wizerunek) nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji a dane te przetwarzane będą na podstawie Pana / Pani dobrowolnej zgody, za której wyrażenie uważne będzie przesłanie tych danych. [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (2) Jeśli zostanie wyrażona przez Pana / Panią dobrowolna zgoda to Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (3) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie własnych roszczeń [podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO]. W przypadku danej oferty Administratorem danych jest firma Warbud. Czas przechowywania danych: okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu jego przetwarzania i tak odpowiednio: dla celu (1) dane będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji; dla celu (2) dane będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata od ich pozyskania; (3) dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.
Prawa: Ma Pan / Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile wymóg prawa nie będzie obligował Administratora do ich przechowywania) lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pan / Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pan / Pani uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. W odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody ma Pan / Pani prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przewidywane kategorie odbiorców danych: W przypadku rekrutacji przyszłych odbiorcą danych może być potencjalny pracodawca.
Źródło pochodzenia danych: dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Czytaj dalej...

Aplikuj
na to stanowisko

Formularz kontaktowy

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bergman Engineering Sp. z o.o. w celu przesłania mi ofert pracy oraz na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom.