Oferty pracy

Kierownik Projektu
Dolnośląskie
/ Wrocław

Nr ref.: KPW/MP/1119

Nasz klient oferuje:

 • Pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę (z 6-miesięcznym okresem próbnym) bądź w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (B2B)
 • Atrakcyjne wynagrodzenie wraz z systemem premiowym
 • Pakiet benefitów w postaci prywatnej opieki medycznej, karty Multisport, pakietu socjalnego
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w ciekawych projektach i szkoleniach branżowych
 • Niezbędne narzędzia pracy (telefon, laptop i samochód, również do użytku prywatnego)

Zadania:

 • Prowadzenie projektów budownictwa przemysłowego
 • Opracowywanie, realizowanie i aktualizowanie budżetów i harmonogramów projektów
 • Współpraca z podwykonawcami i poddostawcami
 • Nadzór nad terminowością i jakością wykonawstwa oraz dostaw materiałów
 • Bieżąca kontrola wskaźników finansowych inwestycji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zapewnienie przestrzegania przepisów bhp oraz ochrony środowiska
 • Poprowadzenie procedury odbiorowej

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym
 • Doświadczenie w budownictwie przemysłowym i/lub Generalnym Wykonawstwie
 • Mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi
 • Znajomość prawa budowlanego
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami (planowanie, realizacja i rozliczenie)
 • Doświadczenie w zarządzaniu ludźmi
 • Bardzo dobra organizacja i planowanie pracy własnej i podległego zespołu
 • Prawo jazdy kat. B

Wysyłając dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na powyższe ogłoszenie wyraża Pan / Pani zgodę na przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych zawartych CV lub innych przekazanych nam danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chciałby Pan / Pani otrzymywać od Bergman Engineering Sp. z o.o. w przyszłości inne oferty pracy, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bergman Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petrażyckiego 57 (KRS: 394281) moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji”.

Obowiązek informacyjny:

W powyższym przypadku Administratorem Danych Osobowych będzie Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57, (KRS: 394281).

W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się używając adresu: Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57 lub adresu e-mail: rodo@bergman-engineering.com.

Cele przetwarzania: (1) Pana / Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych (np. wizerunek) nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji a dane te przetwarzane będą na podstawie Pana / Pani dobrowolnej zgody, za której wyrażenie uważne będzie przesłanie tych danych. [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (2) Jeśli zostanie wyrażona przez Pana / Panią dobrowolna zgoda to Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (3) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie własnych roszczeń [podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO]. Czas przechowywania danych: okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu jego przetwarzania i tak odpowiednio: dla celu (1) dane będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji; dla celu (2) dane będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata od ich pozyskania; (3) dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. W przypadku danej oferty Administratorem danych jest firma Atlas Ward Polska Sp. z o.o.. Prawa: Ma Pan / Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile wymóg prawa nie będzie obligował Administratora do ich przechowywania) lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pan / Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pan / Pani uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. W odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody ma Pan / Pani prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przewidywane kategorie odbiorców danych: W przypadku rekrutacji przyszłych odbiorcą danych może być potencjalny pracodawca.

Źródło pochodzenia danych: dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Czytaj dalej...

Aplikuj
na to stanowisko


- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bergman Engineering Sp. z o.o. w celu przesłania mi ofert pracy oraz na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom.