Oferty pracy

Manager Operacyjny Produkcji
wielkopolskie
/ Poznań

Nr ref.: MOP/EJ/1119

Nasz Klient oferuje:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o Umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, system premiowy wraz z szerokim pakietem benefitów
 • Udział w interesujących projektach w ramach międzynarodowej spółki
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji w międzynarodowych strukturach
 • Niezbędne narzędzia pracy, w tym samochód służbowy

Zadania:

 • Zarządzanie operacyjne wydziałem produkcyjnym (300 os.)
 • Udział w tworzeniu oraz kontrola realizacji strategii rozwoju
 • Nadzór nad terminową realizacją planu produkcyjnego, jak również prawidłowym przebiegiem procesu produkcji
 • Nadzór nad wydziałowymi sekcjami produkcji, pakowania, utrzymania ruchu
 • Inicjowanie, wdrażanie narzędzi usprawniających i optymalizacji w myśl zasady ciągłego doskonalenia
 • Planowanie i zarządzanie powierzonym na jednostkę budżetem
 • Ścisła współpraca z wydziałami: Technicznym i Jakości
 • Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem pracy
 • Raportowanie wyników do Dyrektora Zakładu

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Min. 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych firmach produkcyjnych
 • Doświadczenie w zakresie zarządzania produkcją, mile widziane doświadczenie w zarządzaniu projektami
 • Doświadczenie w zarządzaniu zróżnicowanym zespołem pracowników
 • Doświadczenie w optymalizacji procesów biznesowych
 • Znajomość narzędzi Lean manufacturing
 • Znajomość programów pakietu MS Office, oprogramowania MRP
 • Decyzyjność, umiejętność ustalania priorytetów oraz zarządzania ryzykiem
 • Zdolności przywódcze, umiejętność rozwiązywania problemów, motywowania
 • Biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie, mile widziana znajomość j. niemieckiego
 • Czynne prawo jazdy kat. B

 

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Wysyłając dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na powyższe ogłoszenie wyraża Pan / Pani zgodę na przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych zawartych CV lub innych przekazanych nam danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chciałby Pan / Pani otrzymywać od Bergman Engineering Sp. z o.o. w przyszłości inne oferty pracy, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bergman Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petrażyckiego 57 (KRS: 394281) moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji”.

W powyższym przypadku Administratorem Danych Osobowych będzie Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57, (KRS: 394281).

W sprawach dotyczących Danych Osobowych można skontaktować się używając adresu: Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57 lub adresu e-mail: rodo@bergman-engineering.com

Cele przetwarzania: (1) Pana / Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych (np. wizerunek) nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji a dane te przetwarzane będą na podstawie Pana / Pani dobrowolnej zgody, za której wyrażenie uważne będzie przesłanie tych danych. [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (2) Jeśli zostanie wyrażona przez Pana / Panią dobrowolna zgoda to Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (3) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie własnych roszczeń [podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO].

Czas przechowywania danych: okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu jego przetwarzania i tak odpowiednio: dla celu (1) dane będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji; dla celu (2) dane będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata od ich pozyskania; (3) dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.
Prawa: Ma Pan / Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile wymóg prawa nie będzie obligował Administratora do ich przechowywania) lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pan / Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pan / Pani uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. W odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody ma Pan / Pani prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przewidywane kategorie odbiorców danych: W przypadku rekrutacji przyszłych odbiorcą danych może być potencjalny pracodawca. Źródło pochodzenia danych: dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Czytaj dalej...

Aplikuj
na to stanowisko


- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bergman Engineering Sp. z o.o. w celu przesłania mi ofert pracy oraz na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom.