Oferty pracy

Plant Manager
podkarpackie
/ Stalowa Wola

Nr ref.: PMS/MP/0619

Opis stanowiska:

 • Zarządzanie zakładem produkcyjnym - około 300 osób
 • Odpowiedzialność za wydajność produkcji, jakość produktu i terminowość realizacji zleceń
 • Stały rozwój strategii i wdrażanie nowych produktów zgodne z najwyższymi standardami jakościowymi, celami kosztowymi i nastawieniem na satysfakcję klientów
 • Wdrażanie najlepszych praktyk i procedur zapewniających osiąganie celów operacyjnych podległym jednostkom (m.in. Produkcja, Magazyn i Logistyka, Gospodarka Narzędziowa, Administracja i BHP)
 • Monitorowanie podległych obszarów i inicjowanie działań naprawczych
 • Zarządzanie, motywowanie i rozwijanie podległego zespołu
 • Raportowanie do Dyrektora Generalnego

Wymagania:

 • Doświadczenie w zarządzaniu zakładem produkcyjnym lub obszarem produkcji
 • Znajomość branży wielkogabarytowych maszyn/pojazdów (budowlanych, ciężarowych, kolejowych, rolniczych)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Umiejętności zarządzania na poziomie operacyjnym i strategicznym (planowanie, budżetowanie, harmonogramowanie, alokacja zasobów, zarządzanie zasobami ludzkimi)
 • Wysokorozwinięte zdolności przywódcze i podejmowania decyzji

Klient oferuje:

 • Samodzielne i odpowiedzialne stanowisko pracy w międzynarodowym i nowoczesnym środowisku
 • Duże możliwości rozwoju interpersonalnego, dofinansowanie nauki (studia podyplomowe) i szkoleń językowych
 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie wraz z systemem premiowym, pakietem benefitów i świadczeń socjalnych
 • Niezbędne narzędzia pracy (w tym służbowy samochód)

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Wysyłając dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na powyższe ogłoszenie wyraża Pan / Pani zgodę na przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych zawartych CV lub innych przekazanych nam danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chciałby Pan / Pani otrzymywać od Bergman Engineering Sp. z o.o. w przyszłości inne oferty pracy, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bergman Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petrażyckiego 57 (KRS: 394281) moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji”.

W powyższym przypadku Administratorem Danych Osobowych będzie Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57, (KRS: 394281). W sprawach związanych z Ochroną Danych Osobowych można skontaktować się używając adresu: Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57 lub adresu e-mail: rodo@bergman-engineering.com. Cele przetwarzania: (1) Pana / Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych (np. wizerunek) nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji a dane te przetwarzane będą na podstawie Pana / Pani dobrowolnej zgody, za której wyrażenie uważne będzie przesłanie tych danych. [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (2) Jeśli zostanie wyrażona przez Pana / Panią dobrowolna zgoda to Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (3) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie własnych roszczeń [podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO]. Czas przechowywania danych: okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu jego przetwarzania i tak odpowiednio: dla celu (1) dane będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji; dla celu (2) dane będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata od ich pozyskania; (3) dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. W odniesieniu do obecnego procesu rekrutacji Administratorem Danych Osobowych będzie Liugong Dressta Machinery. Prawa: Ma Pan / Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile wymóg prawa nie będzie obligował Administratora do ich przechowywania) lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pan / Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pan / Pani uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. W odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody ma Pan / Pani prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przewidywane kategorie odbiorców danych: W przypadku rekrutacji przyszłych odbiorcą danych może być potencjalny pracodawca. Źródło pochodzenia danych: dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Czytaj dalej...

Aplikuj
na to stanowisko

Formularz kontaktowy

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bergman Engineering Sp. z o.o. w celu przesłania mi ofert pracy oraz na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom.