Oferty pracy

Specjalista ds. marketingu
Dolnośląskie
/ Wrocław

Nr ref.: SMW/MP/0818

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub dla chętnych także B2B
 • Elastyczne godziny pracy (dowolność przyjścia do pracy między godziną 7:00 a 10:00)
 • Przyjazną atmosferę pracy w niedużym zespole, w którym panuje atmosfera współpracy i życzliwości
 • Indywidualne i niekorporacyjne podejście do wykonywanej pracy
 • Wyjścia integracyjne
 • Komfortowe warunki pracy w nowym biurze z ogrodem
 • Dodatek wakacyjny
 • Lekcje języka angielskiego
 • Możliwość skorzystania z pakietu sportowego OK. System, ubezpieczenia grupowego i opieki zdrowotnej Luxmed na korzystnych warunkach
 • Oczywiście kawa i herbaty na koszt firmy;)

Zadania:

 • Wsparcie zespołu sprzedaży i rekrutacji poprzez prowadzenie odpowiednich działań marketingowych
 • Koordynacja wszystkich działań marketingowych oraz PRowych
 • Realizacja strategii marketingowej na wybranych portalach społecznościowych (LinkedIn, Facebook, mailing, własne landing pages, etc.) przy użyciu odpowiednich nardzędzi
 • Opieka nad stroną www, w tym aktualizacja i optymalizacja strony, w celu zwiększenia ruchu i konwersji (analiza ruchu, rekomendowanie usprawnień na stronie www, wprowadzanie nowych treści)
 • Wsparcie w zakresie employer branding (udział w targach pracy, prowadzenie kampanii EB)
 • Koordynacja działań AdWords we współpracy z zewnętrzną agencją
 • Tworzenie materiałów marketingowych offline
 • Przygotowanie materiałów marketingowych na wydarzenia, targi, konferencje ect.
 • Monitoring i analiza efektywności prowadzonych działań (m.in. z wykorzystaniem Google Analytics)
 • Mierzenie efektywności prowadzonych działań oraz optymalizacja strategii

Oczekujemy:

 • Dobrej orientacji w trendach marketingowych
 • Znajomości aktualnych narzędzi reklamowych online
 • Dobrego wyczucia Internetu i doświadczenia w prowadzeniu samodzielnych działań online, popartej przykładami zrealizowanych kampanii
 • Praktycznej znajomości narzędzi takich jak Google Analytics, Google Adwords, WordPress CMS
 • Otwartego umysłu, chęci tworzenia nowych rzeczy i samodzielności w działaniu
 • Dobrej znajomości języka angielskiego
 • Umiejętności pracy pod presją czasu
 • Komunikatywności i umiejętności pracy w zespole

Wysyłając dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na powyższe ogłoszenie wyraża Pan / Pani zgodę na przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych zawartych CV lub innych przekazanych nam danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chciałby Pan / Pani otrzymywać od Bergman Engineering Sp. z o.o. w przyszłości inne oferty pracy, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bergman Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petrażyckiego 57 (KRS: 394281) moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji”.

W powyższym przypadku Administratorem Danych Osobowych będzie Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57, (KRS: 394281).

W kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się używając adresu: Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57 lub adresu e-mail: rodo@bergman-engineering.com.

Cele przetwarzania: (1) Pana / Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych (np. wizerunek) nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji a dane te przetwarzane będą na podstawie Pana / Pani dobrowolnej zgody, za której wyrażenie uważne będzie przesłanie tych danych. [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (2) Jeśli zostanie wyrażona przez Pana / Panią dobrowolna zgoda to Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO];

(3) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie własnych roszczeń [podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO]. Czas przechowywania danych: okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu jego przetwarzania i tak odpowiednio: dla celu (1) dane będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji; dla celu (2) dane będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata od ich pozyskania; (3) dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. W odniesieniu do obecnego procesu rekrutacji Administratorem Danych Osobowych będzie: SCS Polska Sp. z o.o.

Prawa: Ma Pan / Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile wymóg prawa nie będzie obligował Administratora do ich przechowywania) lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pan / Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pan / Pani uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. W odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody ma Pan / Pani prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przewidywane kategorie odbiorców danych: W przypadku rekrutacji przyszłych odbiorcą danych może być potencjalny pracodawca. Źródło pochodzenia danych: dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dane dotyczą

Czytaj dalej...

Aplikuj
na to stanowisko

Formularz kontaktowy

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bergman Engineering Sp. z o.o. w celu przesłania mi ofert pracy oraz na udostępnianie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom.