Analityk danych

Poznaj nas lepiej:

Analityk danych

Bolechowo | wielkopolskie
Aplikuj na to stanowisko

Zadania:

 • Gromadzenie, analizowanie i wizualizacja danych pozyskiwanych z autobusów (zużycie baterii, temperatura, lokalizacja itd.)
 • Współpraca z działami technicznymi (rozwoju pojazdu), wsparcie mające na celu ułatwienie podejmowania decyzji technicznych (np. doboru urządzeń)
 • Dobór właściwych metod analizy danych
 • Tworzenie algorytmów do rozwiązywania zagadnień technicznych
 • Kontakt i ustalenia z firmami zewnętrznymi oraz wewnątrz organizacji w zakresie analizy danych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Doświadczenie w analizie danych, mile widziane w Big Data
 • Znajomość rozwiązać AWS w obszarze gromadzenia i analizy danych
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność pracy w dynamicznym środowisku, organizacji pracy własnej, inicjatywa
 • Mile widziana znajomość rozwiązań telematycznych/IoT/BI/Machine Learning/Artifial Inteligence, języków R lub Python czy baz danych nierelacyjnych (time-series)

Nasz Klient oferuje:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Możliwość rozwoju zawodowego i awansu w stronę zarządzania zespołem Analityków
 • Pracę z nowoczesnym i innowacyjnym produktem
 • Dużą samodzielność z działaniu i podejmowaniu decyzji
 • Możliwość pracy zdalnej
 • Atrakcyjne wynagrodzenie obejmujące system premiowy
 • Bogaty pakiet benefitów (opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie grupowe, świadczenie urlopowe, przyzakładowy żłobek, kursy językowe)

Wysyłając dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na powyższe ogłoszenie wyraża Pan / Pani zgodę na przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych zawartych CV lub innych przekazanych nam danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Jeżeli chciałby Pan / Pani otrzymywać od Bergman Engineering Sp. z o.o. w przyszłości inne oferty pracy, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bergman Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petrażyckiego 57 (KRS: 394281) moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji”.

W powyższym przypadku Administratorem Danych Osobowych będzie Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57, (KRS: 394281).

W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się używając adresu: Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57 lub adresu e-mail: rodo@bergman-engineering.com.

Cele przetwarzania: (1) Pana / Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych (np. wizerunek) nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji a dane te przetwarzane będą na podstawie Pana / Pani dobrowolnej zgody, za której wyrażenie uważne będzie przesłanie tych danych. [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (2) Jeśli zostanie wyrażona przez Pana / Panią dobrowolna zgoda to Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (3) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie własnych roszczeń [podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO]. Czas przechowywania danych: okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu jego przetwarzania i tak odpowiednio: dla celu (1) dane będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji; dla celu (2) dane będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata od ich pozyskania; (3) dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. W przypadku danej oferty Administratorem danych jest firma Bergman Engineering Sp. z o. o.. Prawa: Ma Pan / Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile wymóg prawa nie będzie obligował Administratora do ich przechowywania) lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pan / Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pan / Pani uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. W odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody ma Pan / Pani prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przewidywane kategorie odbiorców danych: W przypadku rekrutacji przyszłych odbiorcą danych może być potencjalny pracodawca.
Źródło pochodzenia danych: dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Czytaj dalej...

Aplikuj

Logo-Bergman-Engineering

Copyright © 2018 Bergman Engineering
Wszelkie prawa zastrzeżone.