Team Leader (Administration, Finance & HR)

Poznaj nas lepiej:

Team Leader (Administration, Finance & HR)

Wrocław/Opole | dolnośląskie, opolskie
Aplikuj na to stanowisko

Nasz klient oferuje:

 • Pracę w nowo budowanym centrum badawczo-rozwojowym w branży automotive
 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Dofinansowanie do kafeterii MyBenefit, opieki medycznej
 • Naukę języka obcego
 • Szkolenia
 • Możliwość pracy w systemie hybrydowym
 • Elastyczne godziny pracy (start między 7:00 a 09:00)

Zadania:

 • Zarządzanie finansami tj.: przepływami pieniężnymi, procesami księgowymi, podróżami służbowymi, zwalnianiem płatności, dłużnikami i wierzycielami, w tym fakturowaniem, procesami zamknięcia miesiąca i roku, ubezpieczeniem firmy
 • Odpowiedzialność za procesy controllingu, w tym monitorowanie i analizowanie danych finansowych, tworzenie budżetów i planów finansowych, zarządzanie projektami komercyjnymi, miesięczne raportowanie zarządcze i analiza KPI, przygotowywanie prezentacji
 • Zarządzanie 7-osobowym zespołem oraz nadzorowanie procesów HR w firmie
 • Sprawowanie nadzoru nad umowami z dostawcami i partnerami biznesowymi we współpracy z działem prawnym spółki
 • Zarządzanie IT i infrastrukturą (koordynacja i komunikacja z firmą macierzystą w kwestiach IT, analiza i definiowanie konkretnych wymagań IT, koordynacja zewnętrznych dostawców usług IT, zarządzanie lokalizacjami biurowymi, w tym koordynacja obiektów i zawieranie umów z dostawcami usług i wynajmującym powierzchnie biurowe)
 • Ścisła współpraca z firmą macierzystą z siedzibą w Berlinie

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane w obszarze finansów, ekonomii, administracji i/lub zarządzania
 • Doświadczenie w obszarze finansów i/lub HR, administracji
 • Zdolności managerskie/liderskie
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i na piśmie
 • Wiedza w zakresie budowania zwinnej organizacji
 • Duch przedsiębiorczości z doświadczeniem w zakresie odpowiedzialności za rachunek zysków i strat
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • Zrozumienie generacji Z
 • Znajomość MSSF i polskiego Prawa Pracy

Aplikuj