Inżynier Automatyk

Poznaj nas lepiej:

Inżynier Automatyk

Łyszkowice | łódzkie
Aplikuj na to stanowisko

Oferujemy:

 • Zatrudnienie przez Bergman Engineering w ramach umowy o pracę lub w oparciu o własną działalność gospodarczą na czas realizacji projektu tj. do marca 2021 roku
 • Pracę w ramach kontraktu w międzynarodowej firmie z branży farmaceutycznej, w pełnym wymiarze godzin
 • Samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • Konkurencyjne wynagrodzenie
 • Możliwość skorzystania z pakietu benefitów: karta sportowa, ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie grupowe, dodatek wakacyjny
 • Możliwość wzięcia udziału w ciekawych projektach w ramach grupy Bergman Engineering
 • Niezbędne narzędzia pracy

Zadania:

 • Udział w projektach modernizacji maszyn i systemów zgodnie ze standardami Industry 4.0
 • Konfiguracja i weryfikacja połączeń maszyn
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie modernizacji systemów automatyki
 • Administracja systemów SCADA, CMMS
 • Nadzór, wykonywanie i sprawdzanie dokumentacji projektowej
 • Udział w testach akceptacyjnych, wymagających sporadycznych wyjazdów (1-3 dni w miesiącu)

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu automatyka/robotyka lub elektronika
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej/w pracy w przemyśle
 • Znajomość platformy systemowej Wonderware
 • Znajomość zagadnień konfiguracji OPC (DA, UA) i protokołów przemysłowych (Modbus TCP, Profinet)
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów
 • Preferowane doświadczenie w konfiguracji systemów Scada i Historian
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Gotowość do pracy w Łyszkowicach
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Prawo jazdy kat. B

Wysyłając dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na powyższe ogłoszenie wyraża Pan / Pani zgodę na przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych zawartych CV lub innych przekazanych nam danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.   Jeżeli chciałby Pan / Pani otrzymywać od Bergman Engineering Sp. z o.o. w przyszłości inne oferty pracy, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bergman Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petrażyckiego 57 (KRS: 394281) moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji”.

W powyższym przypadku Administratorem Danych Osobowych będzie Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57, (KRS: 394281).

W kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się używając adresu: Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57 lub adresu e-mail: rodo@bergman-engineering.com.

Cele przetwarzania: (1) Pana / Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych (np. wizerunek) nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji a dane te przetwarzane będą na podstawie Pana / Pani dobrowolnej zgody, za której wyrażenie uważne będzie przesłanie tych danych. [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (2) Jeśli zostanie wyrażona przez Pana / Panią dobrowolna zgoda to Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (3) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie własnych roszczeń [podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO]. Czas przechowywania danych: okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu jego przetwarzania i tak odpowiednio: dla celu (1) dane będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji; dla celu (2) dane będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata od ich pozyskania; (3) dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. Prawa: Ma Pan / Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile wymóg prawa nie będzie obligował Administratora do ich przechowywania) lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pan / Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pan / Pani uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. W odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody ma Pan / Pani prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przewidywane kategorie odbiorców danych: W przypadku rekrutacji przyszłych odbiorcą danych może być potencjalny pracodawca. Źródło pochodzenia danych: dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dane dotyczą W odniesieniu do obecnego procesu rekrutacji Administratorem Danych Osobowych będzie: Bergman Engineering Sp. z o.o.

Czytaj dalej...

Aplikuj

Logo-Bergman-Engineering

Copyright © 2018 Bergman Engineering
Wszelkie prawa zastrzeżone.