Inżynier Elektryk

Poznaj nas lepiej:

Inżynier Elektryk

Belgia/ Dania/ Anglia/ Holandia | zagranica
Aplikuj na to stanowisko

Co nasz klient oferuje?

 • Pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej (kapitał irlandzki)
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy opartej o lokalne prawo pracy
 • Atrakcyjne wynagrodzenie (Euro)
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w dużych i ciekawych projektach przemysłowych oraz system szkoleń
 • Jasną ścieżkę rozwoju
 • Przyjazną atmosferę pracy, programy socjalne, imprezy integracyjne
 • Zakwaterowanie na projektach i pokrycie kosztów przelotów do Polski
 • Wsparcie w relokacji w przypadku chęci stałego przeniesienia się (nawet dla całej rodziny)

Zadania

 • Przygotowywanie opisów technicznych 
 • Współpraca i nadzór nad sprzedawcami, dostawcami, podwykonawcami, projektantami, producentami
 • Kontrola jakości dostarczanych na miejsce projektu materiałów 
 • Wsparcie przy tworzeniu i korekcie projektu
 • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac
 • Wsparcie działu handlowego przy tworzeniu kosztorysów 

Wymagania

 • Gotowość do relokacji
 • Stopień inżyniera elektryka lub stopień inżyniera budowlanego
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność zarządzania zespołem ludzi
 • Dbałość o szczegóły
 • Samodzielność
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Administratorem Danych Osobowych będzie Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57, (KRS: 394281).
W sprawach dotyczących Danych Osobowych można skontaktować się używając adresu: Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57 lub adresu e-mail: .

Administratorem Danych Osobowych będzie Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57, (KRS: 394281).
W sprawach dotyczących Danych Osobowych można skontaktować się używając adresu: Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57 lub adresu e-mail: .
Cele przetwarzania: (1) Pana / Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych (np. wizerunek) nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji a dane te przetwarzane będą na podstawie Pana / Pani dobrowolnej zgody, za której wyrażenie uważne będzie przesłanie tych danych. [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (2) Jeśli zostanie wyrażona przez Pana / Panią dobrowolna zgoda to Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (3) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie własnych roszczeń [podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO]. W przypadku tej rekrutacji odbiorcą danych jest Bergman Engineering.
Czas przechowywania danych: okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu jego przetwarzania i tak odpowiednio: dla celu (1) dane będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji; dla celu (2) dane będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata od ich pozyskania; (3) dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.
Prawa: Ma Pan / Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile wymóg prawa nie będzie obligował Administratora do ich przechowywania) lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pan / Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pan / Pani uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. W odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody ma Pan / Pani prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przewidywane kategorie odbiorców danych: W przypadku rekrutacji przyszłych odbiorcą danych może być potencjalny pracodawca.
Źródło pochodzenia danych: dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Czytaj dalej...

Aplikuj

Logo-Bergman-Engineering

Copyright © 2018 Bergman Engineering
Wszelkie prawa zastrzeżone.