Inżynier MES

Poznaj nas lepiej:

Inżynier MES

Rzeszów | podkarpackie
Aplikuj na to stanowisko

Nasz klient oferuje:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Niepowtarzalna szansa zdobycia doświadczenia zawodowego w branży lotniczej
 • Możliwość rozwoju osobistego
 • Szeroki pakiet socjalny (m.in. ubezpieczenie medyczne i na życie, karta sportowa, nauka języka obcego, dofinansowania kosztów szkoleń i kursów, dofinansowanie wakacji)
 • Elastyczny czas pracy
 • Możliwość pracy hybrydowej (3 dni pracy zdalnej, 2 dni w biurze)

Zadania:

 • Sporządzanie analiz wytrzymałościowych elementów silników lotniczych z wykorzystaniem FEA oraz metod analitycznych
 • Ocena niezgodności elementów silników lotniczych i ich wpływu na wyrób
 • Walidacja techniczna (dopuszczenie do homologacji) w zakresie niezgodności wizualnych, wymiarowych i technologicznych
 • Bieżąca współpraca z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi od strony projektowej, technologicznej, jakościowej i produkcyjnej na różnych etapach wdrażania i produkcji seryjnej
 • Wsparcie techniczne innych działów w celu usprawnienia procesów
 • Definiowanie rozwiązań technicznych (wniosek o zmianę rysunku, pozwolenie na produkcję, optymalizacja procesu) w celu wyeliminowania niezgodności na produktach

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane obszary: lotnictwo, silniki lotnicze, budowa maszyn)
 • 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu obliczeń wytrzymałościowych (mile widziane doświadczenie w branży lotniczej)
 • Znajomość programów inżynierskich do tworzenia obliczeń i symulacji (MES) np. Ansys, Patran, Abaqus
 • Umiejętność tworzenia i odczytywania dokumentacji technicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację (min B2.)
 • Mile widziana wiedza techniczna z zakresu mechaniki, budowy i działania silników lotniczych
 • Mile widziana praktyczna znajomość programów Catia V5 oraz SolidEdge
 • Mile widziana umiejętność wyliczania tolerancji oraz wymiarowania geometrycznego (GD&T)

 

Wysyłając dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na powyższe ogłoszenie wyraża Pan / Pani zgodę na przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych zawartych CV lub innych przekazanych nam danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chciałby Pan / Pani otrzymywać od Bergman Engineering Sp. z o.o. w przyszłości inne oferty pracy, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bergman Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petrażyckiego 57 (KRS: 394281) moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji?

 

W powyższym przypadku Administratorem Danych Osobowych będzie Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57, (KRS: 394281). Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się używając adresu: Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57 lub adresu e-mail: rodo@bergman-engineering.com. Cele przetwarzania: (1) Pana / Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych (np. wizerunek) nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji a dane te przetwarzane będą na podstawie Pana / Pani dobrowolnej zgody, za której wyrażenie uważne będzie przesłanie tych danych. [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (2) Jeśli zostanie wyrażona przez Pana / Panią dobrowolna zgoda to Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (3) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie własnych roszczeń [podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO]. Administratorem w obecnej ofercie jest Safran Aircraft Engines Poland. Czas przechowywania danych: okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu jego przetwarzania i tak odpowiednio: dla celu (1) dane będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji; dla celu (2) dane będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata od ich pozyskania; (3) dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.  Prawa: Ma Pan / Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile wymóg prawa nie będzie obligował Administratora do ich przechowywania) lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pan / Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pan / Pani uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. W odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody ma Pan / Pani prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  Przewidywane kategorie odbiorców danych: W przypadku rekrutacji przyszłych odbiorcą danych może być potencjalny pracodawca.  Źródło pochodzenia danych: dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Czytaj dalej...

Aplikuj