Kierownik projektu

Poznaj nas lepiej:

Kierownik projektu

Wyspy Brytyjskie/Szwecja/Dania/Holandia | zagranica
Aplikuj na to stanowisko

Nasz klient oferuje:

 • Pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej (kapitał irlandzki)
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy opartej o lokalne prawo pracy
 • Atrakcyjne wynagrodzenie (Euro)
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w dużych i ciekawych projektach przemysłowych oraz system szkoleń
 • Jasną ścieżkę rozwoju
 • Przyjazną atmosferę pracy, programy socjalne, imprezy integracyjne
 • Zakwaterowanie na projektach i pokrycie kosztów przelotów do Polski
 • Wsparcie w relokacji w przypadku chęci stałego przeniesienia się (nawet dla całej rodziny)

Zadania:

 • Zarządzanie projektami budownictwa przemysłowego m.in. w branżach farmaceutycznej, energetycznej, petrochemicznej
 • Zarządzanie podległymi zespołami projektowymi
 • Opracowywanie, monitorowanie i aktualizowanie harmonogramów i budżetów projektów
 • Współpraca z podwykonawcami i poddostawcami
 • Nadzór nad terminowością i jakością wykonawstwa oraz dostaw
 • Zapewnienie przestrzegania przepisów BHP oraz ochrony środowiska
 • Optymalizacja procesów budowy

Wymagania:

 • Wyższe wykształcenie techniczne
 • Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w obszarze budownictwa przemysłowego
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami (planowanie, realizacja i rozliczanie)
 • Umiejętność kierowania, motywowania i rozwijania zespołu
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Bardzo dobra organizacja i planowanie pracy własnej i zespołu
 • Chęć do pracy za granicą (Wyspy Brytyjskie/Szwecja/Dania/Holandia)

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Wysyłając dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na powyższe ogłoszenie wyraża Pan / Pani zgodę na przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych zawartych CV lub innych przekazanych nam danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chciałby Pan / Pani otrzymywać od Bergman Engineering Sp. z o.o. w przyszłości inne oferty pracy, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bergman Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petrażyckiego 57 (KRS: 394281) moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji”.

Obowiązek informacyjny:

W powyższym przypadku Administratorem Danych Osobowych będzie Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57, (KRS: 394281).

W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się używając adresu: Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57 lub adresu e-mail: rodo@bergman-engineering.com.

Cele przetwarzania: (1) Pana / Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych (np. wizerunek) nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji a dane te przetwarzane będą na podstawie Pana / Pani dobrowolnej zgody, za której wyrażenie uważne będzie przesłanie tych danych. [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (2) Jeśli zostanie wyrażona przez Pana / Panią dobrowolna zgoda to Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (3) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie własnych roszczeń [podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO]. Czas przechowywania danych: okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu jego przetwarzania i tak odpowiednio: dla celu (1) dane będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji; dla celu (2) dane będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata od ich pozyskania; (3) dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. W przypadku danej oferty Administratorem danych jest firma Dornan Engineering Ltd. Prawa: Ma Pan / Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile wymóg prawa nie będzie obligował Administratora do ich przechowywania) lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pan / Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pan / Pani uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. W odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody ma Pan / Pani prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przewidywane kategorie odbiorców danych: W przypadku rekrutacji przyszłych odbiorcą danych może być potencjalny pracodawca.
Źródło pochodzenia danych: dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Czytaj dalej...

Aplikuj

Logo-Bergman-Engineering

Copyright © 2018 Bergman Engineering
Wszelkie prawa zastrzeżone.