Koordynator BHP i Ppoż.

Poznaj nas lepiej:

Koordynator BHP i Ppoż.

Poznań | wielkopolskie
Aplikuj na to stanowisko

Nasz klient oferuje:

 • Stabilną pracę w nowoczesnej i rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę lub B2B
 • Pakiet benefitów: ubezpieczenie na życie, pracowniczy program emerytalny, pakiet Medicover, pakiet Multisport / OK System, dodatki świąteczne, zniżki na produkty firmowe, stołówka pracownicza
 • System premiowy
 • Dofinansowanie dojazdów do pracy

Zadania:

 • Nadzór nad stanem bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa pożarowego zakładu oraz kontrolę wdrażania środków zaradczych
 • Udział w tworzeniu strategii bhp i ppoż. w firmie poprzez: zbieranie i analizę danych, śledzenie trendów w otoczeniu, rekomendowanie długo- i krótkookresowych celów bhp
 • Tworzenie i uzgadnianie procedur i narzędzi systemu BHP/ ppoż. oraz koordynacja akcji przeciwdziałania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zagrożeniom pożarowym
 • Oceny ryzyka chemicznego i biologicznego w firmie
 • Opiniowanie nowych substancji chemicznych oraz środków ochrony indywidualnej pod kątem BHP i ppoż.
 • Przygotowanie, realizacja i rozliczenie budżetu kosztowego BHP
 • Opracowywanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi, pomiarami środowiska pracy, oceną ryzyka zawodowego oraz danych wymaganych przepisami prawa
 • Zarządzanie kilkuosobowym zespołem - realizację zadań szkoleniowych sekcji oraz rozwój pracowników

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, kierunkowe
 • Min. 5-letnie doświadczenie w obszarze nadzoru BHP oraz ochrony przeciwpożarowej w zakładach produkcyjnych
 • Znajomość aktualnych norm dotyczących bezpieczeństwa pracy, ppoż., ochrony środowiska
 • Znajomość standardów i doświadczenie w pracy w przemyśle motoryzacyjnym lub związanym z przetwórstwem tworzyw
 • Certyfikat Audytora Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy wg OHSAS
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Gotowość do sporadycznych delegacji na terenie kraju lub zagranicznych

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Wysyłając dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na powyższe ogłoszenie wyraża Pan / Pani zgodę na przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych zawartych CV lub innych przekazanych nam danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chciałby Pan / Pani otrzymywać od Bergman Engineering Sp. z o.o. w przyszłości inne oferty pracy, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bergman Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petrażyckiego 57 (KRS: 394281) moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji”.

W powyższym przypadku Administratorem Danych Osobowych będzie Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57, (KRS: 394281).

W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się używając adresu: Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57 lub adresu e-mail: rodo@bergman-engineering.com.

Cele przetwarzania: (1) Pana / Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych (np. wizerunek) nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji a dane te przetwarzane będą na podstawie Pana / Pani dobrowolnej zgody, za której wyrażenie uważne będzie przesłanie tych danych. [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (2) Jeśli zostanie wyrażona przez Pana / Panią dobrowolna zgoda to Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (3) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie własnych roszczeń [podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO]. W przypadku tej oferty administratorem danych jest Bridgestone Stargard.
Czas przechowywania danych: okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu jego przetwarzania i tak odpowiednio: dla celu (1) dane będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji; dla celu (2) dane będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata od ich pozyskania; (3) dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.
Prawa: Ma Pan / Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile wymóg prawa nie będzie obligował Administratora do ich przechowywania) lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pan / Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pan / Pani uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. W odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody ma Pan / Pani prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przewidywane kategorie odbiorców danych: W przypadku rekrutacji przyszłych odbiorcą danych może być potencjalny pracodawca.
Źródło pochodzenia danych: dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Czytaj dalej...

Aplikuj

Logo-Bergman-Engineering

Copyright © 2018 Bergman Engineering
Wszelkie prawa zastrzeżone.