Młodszy Inżynier MES

Poznaj nas lepiej:

Młodszy Inżynier MES

Rzeszów | podkarpackie
Aplikuj na to stanowisko

Nasz klient oferuje:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Niepowtarzalna szansa zdobycia doświadczenia zawodowego w branży lotniczej
 • Możliwość rozwoju osobistego
 • Szeroki pakiet socjalny (m.in. ubezpieczenie medyczne i na życie, karta sportowa, nauka języka obcego, dofinansowania kosztów szkoleń i kursów, dofinansowanie wakacji)
 • Elastyczny czas pracy
 • Po okresie wdrożeniowym możliwość pracy hybrydowej

Zadania:

 • Wykonywanie analiz wytrzymałościowych elementów silników lotniczych z wykorzystaniem MES oraz metod analitycznych pod nadzorem
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej 2D i 3D
 • Ocena niezgodności elementów silników lotniczych i ich wpływu na wyrób
 • Sporządzanie analiz i raportów
 • Bieżąca współpraca z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi na różnych etapach wdrażania i produkcji seryjnej
 • Wsparcie techniczne innych działów w celu usprawnienia procesów
 • Walidacja techniczna Koncesji w zakresie niezgodności wizualnych, wymiarowych i technologicznych elementów silników lotniczych
 • Definiowanie rozwiązań technicznych (wniosek o zmianę rysunku, pozwolenie na produkcję, optymalizacja procesu) w celu wyeliminowania niezgodności na produktach

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe związane z inżynierią
 • Umiejętność czytania i rozumienia rysunków technicznych
 • Język angielski na poziomie komunikatywnym min. B2
 • Mile widziana znajomość programów CAD (preferowane Solid Edge, Catia V5)
 • Mile widziana praktyczna znajomość do obliczeń MES (Ansys Workbench, Patrana, Abaqus, Hyperworks)
 • Mile widziane doświadczenie w projektowaniu i GD&T będzie dodatkowym atutem
 • Mile widziana znajomość budowy i działania silników lotniczych oraz dogłębne zrozumienie teorii sprężystości, wytrzymałości zmęczeniowej i powiązanych wyzwań
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe jako inżynier mechanik/inżynier stresu, najlepiej w przemyśle lotniczym

 

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Wysyłając dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na powyższe ogłoszenie wyraża Pan / Pani zgodę na przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych zawartych CV lub innych przekazanych nam danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chciałby Pan / Pani otrzymywać od Bergman Engineering Sp. z o.o. w przyszłości inne oferty pracy, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bergman Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petrażyckiego 57 (KRS: 394281) moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji?.

W powyższym przypadku Administratorem Danych Osobowych będzie Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57, (KRS: 394281).

W sprawach dotyczących Danych Osobowych można skontaktować się używając adresu: Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57 lub adresu e-mail: rodo@bergman-engineering.com.

Cele przetwarzania: (1) Pana / Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych (np. wizerunek) nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji a dane te przetwarzane będą na podstawie Pana / Pani dobrowolnej zgody, za której wyrażenie uważne będzie przesłanie tych danych. [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (2) Jeśli zostanie wyrażona przez Pana / Panią dobrowolna zgoda to Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (3) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie własnych roszczeń [podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO]. W powyższym wypadku administratorem danych jest Safran Aircraft Engines Poland. Czas przechowywania danych: okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu jego przetwarzania i tak odpowiednio: dla celu (1) dane będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji; dla celu (2) dane będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata od ich pozyskania; (3) dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.

Prawa: Ma Pan / Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile wymóg prawa nie będzie obligował Administratora do ich przechowywania) lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pan / Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pan / Pani uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. W odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody ma Pan / Pani prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przewidywane kategorie odbiorców danych: W przypadku rekrutacji przyszłych odbiorcą danych może być potencjalny pracodawca.

Źródło pochodzenia danych: dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Czytaj dalej...

Aplikuj