Młodszy specjalista ds. jakości części zakupowych (elektryka)

Poznaj nas lepiej:

Młodszy specjalista ds. jakości części zakupowych (elektryka)

Września | wielkopolskie
Aplikuj na to stanowisko

Oferujemy:

 • Zatrudnienie przez Bergman Engineering na czas trwania kontraktu tj. do 31.05.2024
 • Wynagrodzenie na poziomie 6.000 zł brutto
 • Elastyczną formę współpracy UoP lub B2B
 • Możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego w renomowanej marce
 • Pracę stacjonarną z możliwością pracy zdalnej
 • Możliwość skorzystania z dodatkowych benefitów na preferencyjnych warunkach: OK System, Enel-Med.

Zadania:

 • Definiowanie problemów jakościowych dotyczących części zakupowych
 • Weryfikacja części pod względem funkcji, wymiarów i materiału, zlecanie analiz i badań działom współpra-cującym
 • Opracowanie dokumentacji technicznej do zgłoszenia reklamacji jakościowej
 • Kontakt z dostawcą części w celu podjęcia środków zaradczych
 • Koordynacja działań naprawczych wykonywanych przez firmy usprawniające
 • Monitorowanie terminowych działań określonych przez dostawcę
 • Uczestnictwo w spotkaniach jakościowych z dostawcą
 • Weryfikacja skuteczności podjętych przez dostawcę działań korygujących
 • Współudział w analizie problemów zgłaszanych przez klienta
 • Uczestnictwo w spotkaniach zespołów macierzowych w celu wdrażania udoskonaleń procesów i części
 • Wsparcie w zakresie definiowania zmian technicznych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne preferowane o profilu technicznym (elektrotechnika, automatyka i robo-tyka, informatyka, itp.)
 • Doświadczenie w obszarze jakości, współpracy z dostawcami lub klientami
 • Znajomość języka niemieckiego i angielskiego na poziomie min. B1
 • Uprawnienia SEP do 1 kV w zakresie obsługi i eksploatacji
 • Mile widziane doświadczenie w branży motoryzacyjnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdolność do pracy pod presją czasu
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Gotowość do pracy we Wrześni

Wysyłając dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na powyższe ogłoszenie wyraża Pan / Pani zgodę na przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych zawartych CV lub innych przekazanych nam danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chciałby Pan / Pani otrzymywać od Bergman Engineering Sp. z o.o. w przyszłości inne oferty pracy, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bergman Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petrażyckiego 57 (KRS: 394281) moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji?.

W powyższym przypadku Administratorem Danych Osobowych będzie Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57, (KRS: 394281).

W sprawach dotyczących Danych Osobowych można skontaktować się używając adresu: Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57 lub adresu e-mail: rodo@bergman-engineering.com.

Cele przetwarzania: (1) Pana / Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych (np. wizerunek) nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji a dane te przetwarzane będą na podstawie Pana / Pani dobrowolnej zgody, za której wyrażenie uważne będzie przesłanie tych danych. [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (2) Jeśli zostanie wyrażona przez Pana / Panią dobrowolna zgoda to Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (3) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie własnych roszczeń [podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO].

Czas przechowywania danych: okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu jego przetwarzania i tak odpowiednio: dla celu (1) dane będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji; dla celu (2) dane będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata od ich pozyskania; (3) dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.

Prawa: Ma Pan / Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile wymóg prawa nie będzie obligował Administratora do ich przechowywania) lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pan / Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pan / Pani uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. W odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody ma Pan / Pani prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przewidywane kategorie odbiorców danych: W przypadku rekrutacji przyszłych odbiorcą danych może być potencjalny pracodawca.

Źródło pochodzenia danych: dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Czytaj dalej...

Aplikuj