Operator Techniczny

Poznaj nas lepiej:

Operator Techniczny

Grodzisk Mazowiecki |
Aplikuj na to stanowisko

Co nasz klient oferuje?

 • Premia 10 % rocznego wynagrodzenia
 • Opłacana przez pracodawcę opieka medyczna PZU (wersja podstawowa)
 • Opłacane przez pracodawcę ubezpieczenie na życie (wersja podstawowa)
 • Paczki i bony na Wielkanoc i Boże Narodzenie
 • Darmowy parking

Zadania:

 • Przygotowanie, realizacja procesu produkcyjnego
 • Uruchamianie linii i weryfikacja stanu technicznego maszyn
 • Nadzór nad optymalną pracą maszyn, jak również ustawianie i ich obsługa
 • Rozliczanie i raportowanie poziomu strat produkcyjnych zgodnie z procedurą każdego dnia
 • Obserwacja i zgłaszanie bieżących problemów na liniach produkcyjnych
 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania maszyn poprzez usuwanie awarii, diagnostykę i dokonywanie napraw
 • Prowadzenie przeglądów i konserwacji maszyn zgodnie z przygotowanym planem
 • Proponowanie i wdrażanie działań optymalizujących pracę maszyn
 • Zapewnianie bezpieczeństwa poprzez dbanie o przestrzeganie przepisów BHP i standardów LEAN
 • Szkolenie innych pracowników w zakresie prawidłowej eksploatacji urządzeń i narzędzi
 • Wspieranie rozwoju

Wymagania:

 • Wykształcenie techniczne min. średnie (kierunki: mechanika, mechatronika lub pokrewne)
 • Minimum 2 lata doświadczenia w środowisku produkcyjnym
 • Doświadczenie związane z diagnozowaniem oraz usuwaniem awarii w złożonych systemach sterowania
 • Doświadczenie w pracy na maszynie pracującej w trybie automatycznym lub półautomatycznym
 • Biegłe posługiwanie się dokumentacją techniczną
 • Umiejętne analizowanie i rozwiązywanie problemów
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Znajomość  KPI
 • Mile widziane czynne prawo jazdy
 • Język angielski na pozimie B1

Wysyłając dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na powyższe ogłoszenie wyraża Pan / Pani zgodę na przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych zawartych CV lub innych przekazanych nam danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Jeżeli chciałby Pan / Pani otrzymywać od Bergman Engineering Sp. z o.o. w przyszłości inne oferty
pracy, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Bergman Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petrażyckiego 57 (KRS: 394281) moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji”.

W powyższym przypadku Administratorem Danych Osobowych będzie Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57, (KRS: 394281). Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się używając adresu: Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57 lub adresu e-mail: rodo@bergman-engineering.com. Cele przetwarzania: (1) Pana / Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych (np. wizerunek) nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji a dane te przetwarzane będą na podstawie Pana / Pani dobrowolnej zgody, za której wyrażenie uważne będzie przesłanie tych danych. [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (2) Jeśli zostanie wyrażona przez Pana / Panią dobrowolna zgoda to Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (3) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie własnych roszczeń [podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO]. Czas przechowywania danych: okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu jego
przetwarzania i tak odpowiednio: dla celu (1) dane będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji; dla celu (2) dane będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata od ich pozyskania; (3) dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. Prawa: Ma Pan / Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile wymóg prawa nie będzie obligował Administratora do ich przechowywania) lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pan / Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pan / Pani uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. W odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody ma Pan / Pani prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przewidywane kategorie odbiorców danych: W przypadku rekrutacji przyszłych
odbiorcą danych może być potencjalny pracodawca. Źródło pochodzenia danych: dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których
dane dotyczą W odniesieniu do obecnego procesu rekrutacji Administratorem Danych Osobowych będzie: Bergman Engineering Sp. z o.o.

Czytaj dalej...

Aplikuj

Logo-Bergman-Engineering

Copyright © 2018 Bergman Engineering
Wszelkie prawa zastrzeżone.