Prawnik In-house (radca prawny/adwokat/aplikant radcowski lub adwokacki)

Poznaj nas lepiej:

Prawnik In-house (radca prawny/adwokat/aplikant radcowski lub adwokacki)

Wrocław | dolnośląskie
Aplikuj na to stanowisko

Oferujemy:

 • Umowę B2B (pełny etat)
 • Pracę zdalną oraz elastyczne warunki współpracy
 • Zdobycie cennego doświadczenia w spółce o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Pracę przy ciekawych zadaniach i projektach
 • Przyjazną atmosferę pracy i wsparcie zespołu

Zadania:

 • Udzielanie porad i sporządzanie opinii prawnych w zakresie przepisów prawa: pracy, zatrudniania pracowników tymczasowych, ochrony danych osobowych, cywilnego, gospodarczego, korporacyjnego
 • Analiza i opracowywanie umów, pism typowych i nietypowych funkcjonujących w obrocie krajowym
 • Udział w wynegocjowaniu warunków umów z klientami spółki
 • Nadzór nad windykacją należności
 • Przygotowywanie projektów uchwał organów spółki
 • Doradztwo prawne przy bieżącej działalności spółki
 • Reprezentowanie spółki w postępowaniach sądowych, przed KRS

Wymagania:

 • Posiadanie uprawień radcy prawnego lub adwokata; alternatywnie osoba w trakcie odbywania aplikacji radcowskiej lub adwokackiej
 • Konieczna praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, prawa cywilnego
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w kancelarii prawnej lub w dziale prawnym w obszarze prawa pracy, ochrony danych osobowych, cywilnego, gospodarczego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną pracę z dokumentami oraz prowadzenie rozmów w języku angielskim
 • Umiejętność formułowania wniosków w zrozumiały sposób

 

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Wysyłając dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na powyższe ogłoszenie wyraża Pan / Pani zgodę na przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych zawartych CV lub innych przekazanych nam danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chciałby Pan / Pani otrzymywać od Bergman Engineering Sp. z o.o. w przyszłości inne oferty pracy, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bergman Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petrażyckiego 57 (KRS: 394281) moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji

Wysyłając dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na powyższe ogłoszenie wyraża Pan / Pani zgodę na przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych zawartych CV lub innych przekazanych nam danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chciałby Pan / Pani otrzymywać od Bergman Engineering Sp. z o.o. w przyszłości inne oferty pracy, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bergman Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petrażyckiego 57 (KRS: 394281) moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji?.

 

W powyższym przypadku Administratorem Danych Osobowych będzie Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57, (KRS: 394281).

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się używając adresu: Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57 lub adresu e-mail: rodo@bergman-engineering.com.

Cele przetwarzania: (1) Pana / Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych (np. wizerunek) nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji a dane te przetwarzane będą na podstawie Pana / Pani dobrowolnej zgody, za której wyrażenie uważne będzie przesłanie tych danych. [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (2) Jeśli zostanie wyrażona przez Pana / Panią dobrowolna zgoda to Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (3) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie własnych roszczeń [podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO]. W powyższym wypadku administratorem danych jest Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Michalewska. Czas przechowywania danych: okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu jego przetwarzania i tak odpowiednio: dla celu (1) dane będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji; dla celu (2) dane będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata od ich pozyskania; (3) dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.

Prawa: Ma Pan / Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile wymóg prawa nie będzie obligował Administratora do ich przechowywania) lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pan / Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pan / Pani uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. W odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody ma Pan / Pani prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przewidywane kategorie odbiorców danych: W przypadku rekrutacji przyszłych odbiorcą danych może być potencjalny pracodawca. Źródło pochodzenia danych: dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Czytaj dalej...

Aplikuj