Project Manager

Poznaj nas lepiej:

Project Manager

Bielsko Biała | śląskie
Aplikuj na to stanowisko

Nasz klient oferuje:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Kartę sportową Multisport
 • Ubezpieczenie na życie
 • Elastyczne godziny pracy
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Zadania:

 • Zarządzanie projektami od fazy zapytania do uruchomienia seryjnej produkcji
 • Ścisła współpraca z klientem (m.in. VW, Daimler)
 • Kontrola działań we wszystkich fazach projektu (w tym kontrola harmonogramu i budżetu)
 • Koordynacja pracy zespołów projektowych oraz prowadzenie spotkań
 • Identyfikacja punktów krytycznych projektu
 • Definiowanie potrzeb projektowych, monitowanie dostępności komponentów, koordynacja dostawców
 • Tworzenie i monitorowanie dokumentacji projektowej
 • Wsparcie przy tworzeniu i monitorowaniu DFMEA i PFMEA
 • Zarządzanie działaniami związanymi z uruchomieniem produkcji
 • Raportowanie postępów do kierownictwa i klienta

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w branży motoryzacyjnej
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów od fazy ofertowania do uruchomienia seryjnej produkcji
 • Mile widziane doświadczenie we współpracy z klientem grupy VW
 • Doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym
 • Bardzo dobra znajomość programów MS Office
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i niemieckiego
 • Gotowość do zagranicznych podróży służbowych

 

Wysyłając dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na powyższe ogłoszenie wyraża Pan / Pani zgodę na przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych zawartych CV lub innych przekazanych nam danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chciałby Pan / Pani otrzymywać od Bergman Engineering Sp. z o.o. w przyszłości inne oferty pracy, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bergman Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petrażyckiego 57 (KRS: 394281) moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji”.

W powyższym przypadku Administratorem Danych Osobowych będzie Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57, (KRS: 394281).

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się używając adresu: Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57 lub adresu e-mail: rodo@bergman-engineering.com.

Cele przetwarzania:
(1) Pana / Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych (np. wizerunek) nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji a dane te przetwarzane będą na podstawie Pana / Pani dobrowolnej zgody, za której wyrażenie uważne będzie przesłanie tych danych. [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO];
(2) Jeśli zostanie wyrażona przez Pana / Panią dobrowolna zgoda to Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO];

(3) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie własnych roszczeń [podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO].
Czas przechowywania danych: okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu jego przetwarzania i tak odpowiednio: dla celu (1) dane będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji; dla celu (2) dane będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata od ich pozyskania; (3) dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.
W odniesieniu do obecnego procesu rekrutacji Administratorem Danych Osobowych będzie: TI Fluid Systems

Prawa: Ma Pan / Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile wymóg prawa nie będzie obligował Administratora do ich przechowywania) lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pan / Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pan / Pani uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. W odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody ma Pan / Pani prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przewidywane kategorie odbiorców danych: W przypadku rekrutacji przyszłych odbiorcą danych może być potencjalny pracodawca.
Źródło pochodzenia danych: dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dane dotyczą

Czytaj dalej...

Aplikuj

Logo-Bergman-Engineering

Copyright © 2018 Bergman Engineering
Wszelkie prawa zastrzeżone.