Serwisant

Poznaj nas lepiej:

Serwisant

Wrocław | dolnośląskie
Aplikuj na to stanowisko

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
 • Pracę w biurze zlokalizowanym w zachodniej części Wrocławia ora u klientów
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia i kwalifikacji
 • Premie uznaniowe
 • Pełne wdrożenie w realizowane zadania
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach technicznych
 • Niezbędne narzędzia pracy (samochód, laptop, telefon, narzędzia serwisowe, ubranie robocze)

Zadania:

 • Instalacja i przeglądy zasilaczy UPS oraz agregatów prądotwórczych w siedzibach Klientów
 • Usuwanie występujących awarii
 • Praca z dokumentacją techniczną
 • Przygotowywanie raportów, praca w systemie CRM oraz modułach serwisowych klientów
 • Wsparcie techniczne dla Klientów
 • Praca na terenie Polski południowo-zachodniej

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne elektryczne/elektrotechniczne
 • Doświadczenie zawodowe w serwisowaniu urządzeń energetycznych lub maszyn zbudowanych z systemów elektrycznych/automatycznych (zdobyte również w postaci praktyk/staży)
 • Wiedza z zakresu energoelektroniki, instalacji elektrycznych i/lub zabezpieczeń
 • Prawo jazdy kat. B
 • Uprawnienia SEP kat. E do 1kV
 • Gotowość do odbywania jednodniowych wyjazdów służbowych

Wysyłając dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na powyższe ogłoszenie wyraża Pan / Pani zgodę na przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych zawartych CV lub innych przekazanych nam danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chciałby Pan / Pani otrzymywać od Bergman Engineering Sp. z o.o. w przyszłości inne oferty pracy, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bergman Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petrażyckiego 57 (KRS: 394281) moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji”.

W powyższym przypadku Administratorem Danych Osobowych będzie Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57, (KRS: 394281).
W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się używając adresu: Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57 lub adresu e-mail: rodo@bergman-engineering.com.
Cele przetwarzania: (1) Pana / Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych (np. wizerunek) nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji a dane te przetwarzane będą na podstawie Pana / Pani dobrowolnej zgody, za której wyrażenie uważne będzie przesłanie tych danych.
[podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (2) Jeśli zostanie wyrażona przez Pana / Panią dobrowolna zgoda to Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (3) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie własnych roszczeń [podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO]. Czas przechowywania danych: okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu jego przetwarzania i tak odpowiednio: dla celu (1) dane będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji; dla celu (2) dane będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata od ich pozyskania; (3) dane będą przechowywane przez okres przedawnienia
roszczeń wynikający z przepisów prawa.
W przypadku danej oferty Administratorem danych jest firma Energy Power Sp. z o. o.
Prawa: Ma Pan / Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile wymóg prawa nie będzie obligował Administratora do ich przechowywania) lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia
wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pan / Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pan / Pani
uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.
W odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody ma Pan / Pani prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przewidywane kategorie odbiorców danych: W przypadku rekrutacji przyszłych odbiorcą danych może być potencjalny pracodawca.
Źródło pochodzenia danych: dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.
Czytaj dalej...

Aplikuj

Logo-Bergman-Engineering

Copyright © 2018 Bergman Engineering
Wszelkie prawa zastrzeżone.