Statyk (konstrukcje stalowe)

Poznaj nas lepiej:

Statyk (konstrukcje stalowe)

Katowice | śląskie
Aplikuj na to stanowisko

Nasz klient oferuje:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia
 • Szkolenia i opieka mentora w zakresie projektowania konstrukcji stalowych w oprogramowaniu BIM
 • Pełne wyposażenie stanowiska pracy (laptop, telefon służbowy)
 • Możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji, rozwoju zawodowego i budowania ścieżki kariery
 • Przyjazną atmosferę w pracy
 • Pakiet MultiSport, chill room, imprezy integracyjne (w tym wyjazdy do Danii)
 • Możliwość pracy zdalnej po okresie wdrożenia (nawet do 80-90% czasu pracy)

Zadania:

 • Sporządzanie obliczeń statycznych konstrukcji stalowych w programach Robot Structural Analysis, SCIA Engineer, IDEAStatica oraz Halber
 • Optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych
 • Wykonywanie obliczeń statycznych zgodnie z normami obowiązującymi dla lokalizacji projektu (kraje skandynawskie oraz Niemcy)
 • Ścisła współpraca z siedzibą w Danii – kierownikami poszczególnych projektów, działem produkcji, montażu i kontroli jakości
 • Praca w międzynarodowym środowisku

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (magister inżynier budownictwa, preferowana specjalizacja Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie)
 • Znajomość programu Robot Structural Analysis oraz innych programów obliczeniowych (IDEA Statica, SCIA Engineer, ANSYS, Halber, Frilo, Rstab)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na płynną codzienną komunikację w tym języku
 • Biegła znajomość Eurocodów (znajomość załączników dla krajów skandynawskich będzie dodatkowym atutem)
 • Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu
 • Sumienność i dokładność

 

Wysyłając dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na powyższe ogłoszenie wyraża Pan / Pani zgodę na przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych zawartych CV lub innych przekazanych nam danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chciałby Pan / Pani otrzymywać od Bergman Engineering Sp. z o.o. w przyszłości inne oferty pracy, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bergman Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petrażyckiego 57 (KRS: 394281) moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji”.

W powyższym przypadku Administratorem Danych Osobowych będzie Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57, (KRS: 394281). W sprawach związanych z Ochroną Danych Osobowych można skontaktować się używając adresu: Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57 lub adresu e-mail: rodo@bergman-engineering.com. Cele przetwarzania: (1) Pana / Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych (np. wizerunek) nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji a dane te przetwarzane będą na podstawie Pana / Pani dobrowolnej zgody, za której wyrażenie uważne będzie przesłanie tych danych. [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (2) Jeśli zostanie wyrażona przez Pana / Panią dobrowolna zgoda to Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (3) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie własnych roszczeń [podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO]. Czas przechowywania danych: okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu jego przetwarzania i tak odpowiednio: dla celu (1) dane będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji; dla celu (2) dane będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata od ich pozyskania; (3) dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. W odniesieniu do obecnego procesu rekrutacji Administratorem Danych Osobowych będzie Give Steel. Prawa: Ma Pan / Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile wymóg prawa nie będzie obligował Administratora do ich przechowywania) lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pan / Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pan / Pani uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. W odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody ma Pan / Pani prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przewidywane kategorie odbiorców danych: W przypadku rekrutacji przyszłych odbiorcą danych może być potencjalny pracodawca. Źródło pochodzenia danych: dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Czytaj dalej...

Aplikuj

Logo-Bergman-Engineering

Copyright © 2018 Bergman Engineering
Wszelkie prawa zastrzeżone.