Case study - Hager

Co osiągnęliśmy?

Dostarczyliśmy kandydata z bardzo trudnym profilem, który spełnił oczekiwania klienta.

O Hager

Europejski producent rozwiązań z zakresu rozdziału energii, automatyki budynku, osprzętu elektroinstalacyjnego oraz systemów prowadzenia przewodów stosowanych zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i komercyjnym.

Oczekiwania i cele klienta

Nasz klient zwrócił się do nas z prośbą o wsparcie w poszukiwaniu specjalisty na stanowisko IT Release. To stanowisko charakteryzuje się wyjątkową trudnością ze względu na potrzebę łączenia umiejętności inżynieryjnych z wiedzą w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo, wymagana była biegła znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+ lub C1, co stanowiło dodatkowy element filtrujący dostępnych kandydatów. Oczekiwano od kandydatów doświadczenia zarówno w obszarze inżynieryjnym, jak i informatycznym. 

Nasze podejście

Nasze poszukiwania rozpoczęliśmy od bezpośrednich poszukiwań potencjalnych kandydatów (Direct Search), ponieważ reakcja na ogłoszenia była niewystarczająca. Wśród zgłoszeń znajdowali się kandydaci z doświadczeniem w obszarze automatyki, lecz brakowało im kompetencji w dziedzinie IT (brak pracy z rozwiązaniami takimi jak protokoły, brak doświadczenia w cyberbezpieczeństwie czy tworzeniu backupów).

Nasz cel skupiał się na znalezieniu osoby posiadającej doświadczenie zarówno w obszarze informatycznym, jak i inżynieryjnym. Dodatkowym wyzwaniem było stacjonarne miejsce pracy na terenie Śląska, konkretnie w Tychach, co wymagało lokalnego pochodzenia kandydata lub gotowości do relokacji.

Z satysfakcją informujemy, że udało nam się zlokalizować odpowiedniego kandydata, który został zaakceptowany przez klienta i podpisał z nim umowę.