Case study - SOLARIS

Co osiągnęliśmy?

Znaleźliśmy specjalistów do nowego działu badawczo-rozwojowego firmy. Zatrudniliśmy pracowników na różne stanowiska związane z wodorowymi i elektrycznymi układami napędowymi.

O SOLARIS

Solaris Bus & Coach sp. z o.o. jest producentem autobusów i trolejbusów. Grupa CAF jest jednym z międzynarodowych liderów w projektowaniu i wdrażaniu kompleksowych systemów mobilności.

Oczekiwania i cele klienta

Solaris był jedną z pierwszych firm w Polsce, która rozpoczęła prace nad napędami wodorowymi do autobusów. Firma posiada własne centrum badawczo-rozwojowe i chciała poszerzyć swój zespół o pracowników specjalizujących się w napędach wodorowych i elektrycznych.

Poszukiwano Analityka Inżyniera Projektanta (do symulacji układów napędowych), 2 Kierowników Projektu: jednego odpowiedzialnego za napędy elektryczne i jednego specjalizującego się w inżynierii oprogramowania, który byłby odpowiedzialny za system zdalnego gromadzenia danych, oraz Inżyniera Produktu (inżyniera projektanta specjalizującego się w wodorowych układach napędowych).

Nasze podejście

Na początku naszej współpracy nie było wielu inżynierów na rynku z doświadczeniem w technologii napędu wodorowego, więc nasze podejście różniło się dla każdego stanowiska. Fabryka CAF/Solaris znajduje się w Wielkopolsce, regionie, który dobrze zbadaliśmy i dokładnie zmapowaliśmy pod kątem rynku pracy.

W przypadku projektu „wodorowego” – tak roboczo nazwaliśmy go z klientem, wyzwaniem było zlokalizowanie kompetencji, jaką była wiedza na temat wodoru i jego zastosowania w napędach. Pomimo rozbudowanej bazy danych i sieci kontaktów, konieczne było poszukiwanie innych zasobów i kanałów dotarcia do właściwych kandydatów – kontakt z uczelniami, instytucjami czy stowarzyszeniami, kołami naukowymi, które zajmują się wodorem. Poprzez networking, nawiązywanie relacji z kandydatami, byliśmy w stanie pozyskiwać nowe profile kandydatów.

W innych projektach realizowanych dla Solaris/CAF współpraca z klientem również była kluczowa. Jego otwartość na sugestie, informacje zwrotne docierające do nas rekruterów i odpowiadanie na potrzeby kandydatów pomogło w całym procesie. Przejście na model hybrydowy lub całkowicie zdalny przy tak niszowych projektach pozwoliło nam zwiększyć pulę kandydatów zainteresowanych współpracą z Solaris/CAF. Znalezieni przez nas pracownicy do dziś są w zespole klienta.