Inżynier BHP

Oferta

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Benefity pozapłacowe takie jak ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie na życie, karta Multisport
 • Świadczenia socjalne, m.in. bony na święta, dofinansowanie wypoczynku, dofinansowanie dojazdu do pracy
 • Elastyczne godziny pracy
 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku

Obowiązki

 • Zapewnienie szkolenia pracowniom firmy zgodnie z harmonogramem, prowadzenie dokumentacji szkoleniowej
 • Kierowanie procesem wdrażania zasad BHP w celu poprawy bezpieczeństwa oraz minimalizacji prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia
 • Powadzenie programu BBS (Behavioural Based Safety), zarządzanie systemem zgłaszania incydentów oraz działaniami następującymi po zgłoszeniu
 • Udział w analizach przyczyn źródłowych incydentów
 • Kierowanie i nadzorowanie planu awaryjnego zakładu
 • Weryfikacja stosowania środków ochrony indywidualnej wśród pracowników
 • Odpowiedzialność za zarządzanie środowiskiem w zakładzie, w tym za wszystkie jego aspekty (badania, odpady itp.)

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe inżynierskie (preferowane kierunki: chemia, ochrona środowiska, procesy produkcyjne)
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w międzynarodowym środowisku w firmie produkcyjnej
 • Certyfikat BHP
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację (min. B2)
 • Umiejętność myślenia analitycznego oraz zdolności komunikacyjne
 • Umiejętności przywódcze
 • Znajomość procesów produkcyjnych