Inżynier Budowy (praca w Angoli)

Oferta

Bergman Engineering należy do technologicznych przedsiębiorstw rozwojowych i rekrutacyjnych, działających na terenie Europy. Skupia swoje kompetencje w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym i energetycznym. We wszystkich obszarach swojego działania Bergman Engineering koncentruje się na jednym priorytecie oferowaniu swoim Klientom usług najwyższej jakości.

Obecnie dla naszego klienta, firmy specjalizującej się w wykonawstwie projektów infrastrukturalnych na obszarze Afryki poszukujemy specjalisty.

Miejsce pracy: Angola

Nasz Klient Oferuje:

 • Współpracę na podstawie kontraktu B2B bezpośrednio z firmą docelową; kontrakt 18-24 miesiące, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 • Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe plus dodatki za delegacje za pracę za granicą.
 • Bardzo duże wsparcie przy relokacji (firma załatwia całość dokumentacji).
 • Gwarancja pomocy przy zakwaterowaniu na miejscu.
 • Benefity: prywatna opieka medyczna (również za granicą), karta sportowa, ubezpieczenie grupowe.
 • Dofinansowanie do urlopu.
 • Dofinansowanie do obiadów.
 • Możliwość skorzystania z dofinansowania do nauki języków obcych.
 • Możliwość uczestnictwa w szkoleniach z kompetencji twardych i miękkich.
 • Imprezy integracyjne i sportowe.

Obowiązki

 • Znajomość dokumentacji wykonawczej inwestycji.
 • Koordynacja i kontrola jakości robót, stosowanych technologii, zgodności z projektem wykonawczym prowadzonych przez podwykonawców.
 • Odpowiedzialność za dokumentację wykonawczą (w tym raporty postępu prac).
 • Współpraca z geodetą w zakresie wytyczania obiektów w terenie oraz kontrola w zakresie zgodności wytyczenia z projektem wykonawczym.
 • Odpowiedzialność za gospodarkę materiałową (zarówno własną, jak i ocena jakości materiałów stosowanych przez podwykonawców).
 • Współudział w przygotowaniu zapytań ofertowych dla podwykonawców, ocenie zebranych ofert i doborze najlepszych podwykonawców.
 • Kontrola realizacji harmonogramu wykonanych robót, protokołów i raportów od podwykonawców.
 • Udział w przygotowywaniu raportów z postępu prac na budowach wraz z dokumentacją fotograficzną.
 • Udział w naradach roboczych: z Zespołem Biura Budowy, z Podwykonawcą oraz z Nadzorem Inwestora.

Wymagania

 • Gotowość do pracy na terenie Angoli <- warunek konieczny.
 • Wykształcenie wyższe techniczne budowlane.
 • Udokumentowane doświadczenie min. 5-letnie na stanowisku Inżyniera Budowlanego na budowie przy realizacji robót .
 • Praktyczna wiedza z przebiegu procesu budowlanego.
 • Umiejętność efektywnej pracy w zespole, wysoka komunikatywność oraz dostępność.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office i AutoCAD.
 • Duża samodzielność w pracy na projektach.
 • Dobra znajomość jęz. angielskiego.
 • Prawo jazdy kat. B.