Kierownik techniczny ds. pozyskiwania finansowania

Oferta

 • Praca w międzynarodowej firmie z branży lotniczej
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie obejmujące system premiowy
 • Szeroki pakiet benefitów obejmujący opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, kartę sportową, dodatki świąteczne, programy emerytalne, nagrody jubileuszowe
 • Dofinansowanie szkoleń branżowych i kursów językowych
 • Elastyczne godziny pracy (rozpoczęcie między 07:00 a 9:00)
 • Możliwość pracy w trybie hybrydowym (3 dni stacjonarnie, 2 dni zdalnie)

Obowiązki

 • Kompleksowa opieka nad pozyskiwaniem finansowania na projekty B+R z instytucji zewnętrznych, programów i konkursów
 • Bieżąca współpraca z organizacjami finansującymi
 • Monitoring programów i konkursów, weryfikacja dopasowania projektów, spełniania warunków, analiza regulaminów oraz kwalifikowalności kosztów
 • Identyfikacja założeń finansowania i zobowiązań w projekcie
 • Nadzór nad procesem przygotowywania i zatwierdzenia umów, przygotowywanie wniosków i aneksów
 • Udział w ocenie, zatwierdzeniu oraz kontroli projektów
 • Koordynacja prac zespołów projektowych, kontrolowanie statusu prac w zakresie realizacji, terminowości i budżetu
 • Nadzór zgodności dokumentacji technicznej z wymogami umów finansowania
 • Współpraca z obszarem zakupów i wsparcie procesów zakupowych
 • Kontakt z uczelniami, dostawcami i partnerami

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne (mechanika i budowa maszyn, lotnictwo, silniki lotnicze)
 • Ponad 5-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów B+R, preferowane w branży lotniczej
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów finansowanych przez instytucje krajowe i EU
 • Znajomość procesu rozwoju technologii, także TRL
 • Doświadczenie we współpracy z jednostkami naukowymi
 • Znajomość procedur i zasad finansowania badań
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Samodzielność, umiejętność planowania oraz doskonała organizacja pracy
 • Doskonale rozwinięte kompetencje komunikacyjne, negocjacyjne i prezentacyjne
 • Gotowość do sporadycznych podróży służbowych
 • Gotowość do pracy w okolicach Rzeszowa