Zastępca kierownika kontraktu

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Oferta

 • Zatrudnienie na umowę o pracę lub B2B w prężnie rozwijającej się organizacji
 • Możliwość nawiązania stałej współpracy po zakończonym projekcie
 • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz system premiowy
 • Dodatek mieszkaniowy
 • Pakiet benefitów: szeroki pakiet medyczny Medicover, dodatkowe ubezpieczenie, platforma kafeteryjna
 • Narzędzia pracy uwzględniające samochód służbowy, również do celów prywatnych (opłata ryczałtowa)

Obowiązki

 • Nadzór oraz zapewnieniem jakości realizowanego zakresu robót
 • Koordynacja pracy zespołu kierowników robót oraz inżynierów budowy
 • Koordynacja prac sił własnych i podwykonawców
 • Monitorowanie i planowanie potrzeb sił i materiałów
 • Kontrola budżetu robót
 • Udział w negocjacjach i wyborze podwykonawców
 • Prowadzenie dziennika budowy

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe
 • Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub mostowej
 • Min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu robót budowlanych
 • Doświadczenie w roli kierownika budowy / koordynatora/kierownika sekcyjnego w realizacji inwestycji drogowych lub mostowych
 • Doskonała obsługa pakietu MS Office oraz MS Project
 • Obsługa oprogramowania CAD, np. AutoCAD
 • Gotowość do podjęcia pracy w województwie warmińsko-mazurskim