Bergman Engineering z certyfikatem ISO 9001:2015!

Kto się nie rozwija, ten się cofa – to powiedzenie nigdy nie było tak aktualne jak w 2022 roku, przy dynamicznie zmieniającej się gospodarce i rosnących oczekiwaniach i świadomości klientów.

W Bergman Engineering rozumiemy potrzebę ciągłego rozwoju i nie pozwalamy sobie na przestój. Dążąc do jak najlepszego poziomu usług i jak największego zadowolenia klientów, wypracowaliśmy procesy w firmie, które spełniają międzynarodowe wymogi w zakresie zarządzania jakością przedsiębiorstwa.

Z dumą ogłaszamy, że 21 czerwca 2022 Bergman Engineering Sp. z o.o. otrzymał certyfikat ISO 9001:2015, wydany przez austriacką jednostkę certyfikującą Quality Austria.

Co to jest ISO 9001:2015?

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 jest potwierdzeniem spełnienia międzynarodowych norm jakości dot. zarządzania przedsiębiorstwem. W zakres tych norm wchodzi zdolność do stałego dostarczania usług spełniających wymagania klienta, stosowanie i doskonalenie systemu zarządzania firmą oraz zgodność usług i procesów firmowych z adekwatnymi wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi.

Certyfikacja ISO 9001:2015 jest dobrowolna; przeprowadzają ją niezależne firmy audytorskie. Stanowi najbardziej uznaną na świecie normę jakości zarządzania firmą i potwierdza pracę na rzecz zadowolenia klientów.

Główne założenia ISO 9001:2015, czyli klient na pierwszym miejscu

Podstawowym kryterium branym pod uwagę w trakcie certyfikacji jest doskonalenie się w obszarze obsługi klienta. Oto kilka podstawowych wymogów:

  • Orientacja na partnerach biznesowych jako podstawowa zasada przedsiębiorstwa,
  • Uporządkowanie i ujednolicenie procesów w obsłudze klienta, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu komunikacji i realizowania usług,
  • Adresowanie usług, które nie spełniły oczekiwań klienta (reklamacje, skargi),
  • Regularne monitorowanie zadowolenia klienta z usług firmy.

Co certyfikat oznacza dla nas i naszych partnerów biznesowych?

Otrzymanie certyfikatu ISO 9001:2015 to przede wszystkim potwierdzenie, że nasza praca polegająca na łączeniu specjalistów z firmami, prowadzona jest w sposób uwzględniający powyższe kryteria. 

W Bergman Engineering od zawsze stawialiśmy klienta na pierwszym miejscu i tylko dzięki temu udało nam się znaleźć w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Certyfikacja ISO jest potwierdzeniem naszego DNA i wyznacza ścieżkę dalszego rozwoju, czyli:

  • Jeszcze większe skupienie się na klientach firmy; ich potrzebach biznesowych i zadowoleniu z usług,
  • Szybsze i sprawniejsze zarządzanie jakością i procesami w firmie, zwłaszcza w obszarze obsługi klienta,
  • Ciągłe doskonalenie naszych usług rekruterskich i dopasowywanie ich do zmian rynkowych oraz potrzeb klientów.

Dziękujemy całej załodze Bergman Engineering za codzienną pracę, która przyczyniła się do tej certyfikacji oraz wszystkim naszym biznesowym partnerom, za możliwość współpracy i inspirację do ciągłego rozwoju!