E-mobilność –  wyzwania, szanse i korzyści 

W dzisiejszych czasach, kiedy rozmawiamy o przyszłości transportu, elektromobilność staje się nieodłącznym elementem dyskusji. Polska, podobnie jak wiele innych krajów na świecie, przemierza ścieżkę zmiany z tradycyjnych pojazdów spalinowych na bardziej ekologiczne i zrównoważone alternatywy. To zjawisko nie tylko odzwierciedla naszą troskę o środowisko, ale również stanowi przełomowy moment w historii mobilności.

W ciągu ostatniej dekady branża motoryzacyjna w Polsce doświadczyła dynamicznych przemian. Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, wsparcie rządowe oraz innowacje technologiczne skłaniają do poszukiwania nowych rozwiązań w transporcie. Elektromobilność, oparta na energii elektrycznej, staje się nie tylko realną alternatywą, ale także obietnicą lepszego, czystszej przyszłości.

Aby dowiedzieć się więcej na temat współczesnych trendów w elektromobilności, zapraszamy do zapoznania się z poprzednim artykułem, gdzie omawiane są najnowsze inicjatywy, wyzwania i perspektywy rozwoju tego niezwykle istotnego obszaru transportu – https://bergman-engineering.pl/wspoleczesne-trendy-na-rynku-elektromobilnosci/

Wyzwania dla e-mobilności 

Wyzwania związane z elektromobilnością stają się nie tylko rzeczywistością, ale również wyznacznikiem kierunku przyszłości motoryzacji. Jednym z nich jest wdrożenie programu Fit for 55, który wprowadza wymóg obniżenia średnich emisji z nowych samochodów o 55% do 2030 roku i o 100% w roku 2035 (początkowo w 2050 w odniesieniu do roku 1990). Oznacza to, że w 2035 roku na rynku powinny być dostępne wyłącznie auta bezemisyjne. Według tych wstępnych założeń po 2035 będą dostępne tylko pojazdy z napędem elektrycznym, a w miarę upływu czasu z dróg znikną nie tylko pojazdy spalinowe, ale także te z napędem hybrydowym. Chociaż producenci pojazdów spalinowych i eksperci nie wróżą powodzenia tej koncepcji i mocno opierają się zmianom, to jednak udział pojazdów elektrycznych na rynku motoryzacyjnym będzie z pewnością coraz większy. Ważną rolę dla realizacji Fit for 55 powinny odegrać czynniki środowiskowe, ponieważ transport stanowi główne źródło emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej, z czego aż 70% emisji przypada na transport drogowy.

Obok kwestii ekologicznych pojawia się też problem ekonomiczny. Obecnie koszt zużytej energii przez samochód elektryczny to ok. 10 zł na 100 km przy założeniu, że auto zużywa na tym dystansie do 20 kWh. Efektywność ekonomiczna wykorzystania pojazdów elektrycznych wzrasta wraz ze wzrostem intensywności ich eksploatacji, co oznacza, że pojazdy elektryczne mogą być atrakcyjną ofertą dla firm posiadających floty pojazdów służbowych. Całkowity koszt posiadania pojazdu elektrycznego (ang. Total Cost of Ownership) obejmujący koszty pozyskania i użytkowania pojazdu jest obecnie wyższy niż koszt posiadania auta konwencjonalnego. Istotnymi elementami wpływającymi na całkowity koszt posiadania pojazdu elektrycznego są baterie do samochodów elektrycznych stanowiące najbardziej kosztowny element pojazdu. Spadek cen akumulatorów wynikający z ich masowej produkcji z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz uzyskiwanie tańszej energii ze źródeł odnawialnych powinny zaowocować znacznym obniżeniem całkowitego kosztu posiadania auta elektrycznego. Także stymulacja e-mobilności wykorzystująca takie instrumenty, jak podatki (np. zwolnienie z VAT w Norwegii), akcyza, czy system dopłat (np. Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Rumunii, Słowenii) mogą istotnie wpłynąć na zrównoważenie tych kosztów.

Kolejnym wyzwaniem w znaczącym stopniu wpływającym na popyt na auta z napędem elektrycznym jest dostępność do infrastruktury ładowania. Problem ten dotyczy całej Unii, w której na razie działa ok. 200 000 punktów ładowania, gdy wymagania są w granicach 3,5 mln punktów ładowania, a wcześniejsze wyliczenia szacowały zapotrzebowanie na 6 mln takich punktów. Pod koniec listopada 2023 r. w Polsce funkcjonowało 5829 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych (3277 stacji). 25% z nich stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a 75% – wolne punkty prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. Aby myśleć o szybkim rozwoju elektromobilności znacząco musimy przyspieszyć z rozwijaniem infrastruktury ładowania, która nadal jest na bardzo niskim poziomie.

Szanse elektromobilności

Prognozy dla rynku elektromobilności są bardzo optymistyczne i przewidują, że w 2040 roku po drogach całego globu będzie się poruszać ok. 500 mln samochodów elektrycznych, na ogólną liczbę 2 mld szt. Należy więc oczekiwać gwałtownego wzrostu sprzedaży pojazdów elektrycznych, których sprzedaż roczna wynosi obecnie ok. 500 tys., a prognozowania na 2040 r. oscyluje w granicach 40 mln szt. Polska znacznie odstaje od poziomu sprzedaży aut elektrycznych, nie mówiąc już ich o produkcji. We wrześniu br. rynek samochodów elektrycznych w Europie (obejmującej UE, EFTA i Wielką Brytanię) odnotował wzrost sprzedaży o 14% w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając łączną liczbę rejestracji na poziomie 187,4 tys. pojazdów – wynika z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA). W tym czasie kraje takie jak Belgia, Dania, Cypr, Estonia, Finlandia, Grecja, Malta i Słowacja doświadczyły wzrostów sprzedaży elektryków przekraczających nawet 100%. Niestety, Polska nie odzwierciedla tego trendu wzrostowego – nasz kraj zanotował spadek o 9,8% w sprzedaży samochodów elektrycznych w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Zamiast 1410 sprzedanych pojazdów w tym okresie ubiegłego roku, Polacy w tym roku zakupili 1270 elektrycznych aut. Ten spadek oznacza, że elektryki stanowią zaledwie 3,3% wszystkich zarejestrowanych pojazdów. Warto zauważyć, że niższe statystyki sprzedaży elektrycznych pojazdów mają jedynie Chorwacja i Słowacja.

W kontekście planowanej produkcji polskiego samochodu elektrycznego, jakim jest IZERA, oraz ambitnych celów dotyczących wprowadzenia miliona elektrycznych aut na polskie drogi do 2025 roku, nasze oczekiwania wymagają realistycznego spojrzenia. Konkurowanie na rynku z gigantami motoryzacyjnymi może być wyzwaniem, które przekracza nasze obecne możliwości produkcyjne i rynkowe. Niemniej jednak, to nie oznacza, że perspektywy rozwoju elektromobilności w Polsce są bezperspektywne.

Przykłady takie jak sukces polskiego autobusu elektrycznego Solaris, zdobycie drugiego miejsca przez Polskę wśród producentów zestawów baterii do samochodów elektrycznych, to wyjątkowe osiągnięcia potwierdzające wysoki poziom polskiej myśli technicznej i inżynieryjnej. To dowód na to, że Polska ma potencjał, by odegrać znaczącą rolę w dziedzinie elektromobilności.

Przez lata branża motoryzacyjna rozwijała się w Polsce, zyskując uznanie za innowacyjność i jakość produkowanych rozwiązań. Projekty takie jak IZERA dają nadzieję na rozwój sektora aut elektrycznych w kraju, choć trzeba być świadomym, że droga do uzyskania znaczącej pozycji na rynku może być długa i wymagająca.

Nasze doświadczenia z sukcesami w produkcji pojazdów elektrycznych, zwłaszcza w przypadku Solarisa, są solidnym fundamentem do dalszego rozwoju elektromobilności w Polsce. To wyzwanie, ale także szansa na kształtowanie przyszłości transportu w kraju i wkład w globalne wysiłki na rzecz redukcji emisji oraz zrównoważonego rozwoju.

Głównym filarem napędowym sukcesu w dziedzinie e-mobilności stanowi wysoce wykwalifikowany zespół inżynierów. Polska kadra inżynierska cieszy się międzynarodowym uznaniem, dzięki swojemu wszechstronnemu specjalistycznemu wykształceniu, które daje im wyraźną przewagę nad inżynierami z Europy Zachodniej. Kluczem do osiągnięcia sukcesu w tej dziedzinie jest skupienie się na badaniach i rozwoju, czyli R&D.

Nie tylko perspektywy, ale i konkretne inicjatywy są już obecne. Niemiecka firma IAV, będąca liderem w dziedzinie inżynierii samochodowej, włączając w to obszar elektromobilności, otworzyła dwa centra badawczo-rozwojowe we Wrocławiu i Opolu. Ich głównym celem jest badanie oraz rozwój komponentów przeznaczonych dla pojazdów przyszłościowych. IAV, z blisko 40-letnim doświadczeniem, zatrudnia około 8000 pracowników, a większość z nich to eksperci łączący wyjątkową wiedzę z obszaru motoryzacji oraz technologii informatycznych.

Ten krok potwierdza zaangażowanie i zainteresowanie istotnych podmiotów w rozwój elektromobilności w Polsce. Wykorzystanie najnowocześniejszych metod badawczych oraz korzystanie z potencjału polskich inżynierów otwiera drogę do dalszego rozwoju tej obiecującej dziedziny. Jako firma Bergman Engineering, specjalizująca się w rekrutacji inżynierów oraz outsourcingu, otrzymaliśmy zadanie od IAV dotyczące pozyskania doświadczonych polskich pracowników. Naszym celem jest selekcja kompetentnych i wysoko wykwalifikowanych kandydatów, co pozwoli zaspokoić ogromne zapotrzebowanie na inżynierów w sektorze elektromobilności w całej Europie.

Proces rekrutacji na stanowiska w ramach projektu IAV jest dostępny do śledzenia na stronie ’Dołącz do zespołu IAV’. Warto obserwować tę stronę, ponieważ sama skala planowanego zatrudnienia w ośrodku IAV we Wrocławiu, szacowana na około 1000 osób, świadczy o znaczeniu tego projektu oraz perspektywach rozwoju w sektorze elektromobilności.

Korzyści z elektromobilności

Elektromobilność niesie ze sobą szereg zalet, które dotykają różnych obszarów naszego życia i otoczenia:

  • Środowisko i zdrowie publiczne: Elektromobilność to kluczowy czynnik redukcji emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza. Zmniejszenie emisji spalin tradycyjnych pojazdów przekłada się na poprawę jakości powietrza, co ma bezpośredni wpływ na zdrowie mieszkańców, szczególnie w obszarach miejskich. Mniejsza emisja zanieczyszczeń powietrza może zmniejszyć ryzyko chorób układu oddechowego i sercowo-naczyniowego.
  • Cisza i komfort: Elektryczne pojazdy charakteryzują się znacznie niższym poziomem hałasu w porównaniu do pojazdów spalinowych. Redukcja hałasu na ulicach miast przyczynia się do poprawy komfortu życia mieszkańców i może wpływać na jakość życia w obszarach miejskich.
  • Rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy: Przejście na elektromobilność wymaga zaawansowanych technologii, co tworzy nowe możliwości w sektorze badań, rozwoju i produkcji. Rozwój infrastruktury ładowania, produkcja baterii czy oprogramowania dla pojazdów elektrycznych to obszary, które generują nowe miejsca pracy.
  • Zrównoważony rozwój: Elektromobilność jest kluczowym elementem w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Redukcja emisji gazów cieplarnianych przyczynia się do zmniejszenia presji na zmiany klimatyczne i ochrony środowiska.
  • Ekonomia dla konsumentów: Choć na początku zakup elektrycznego samochodu może być droższy, to długoterminowo posiadanie i utrzymanie pojazdu elektrycznego może być tańsze ze względu na niższe koszty eksploatacji (mniejsze koszty utrzymania i tańsza energia). Dodatkowo, wsparcie finansowe i zachęty podatkowe dla posiadaczy pojazdów elektrycznych mogą wpływać na obniżenie kosztów zakupu.
  • Innowacje technologiczne: Rozwój elektromobilności napędza innowacje w technologiach związanych z bateriami, ładowaniem, oszczędnością energii i oprogramowaniem, co może mieć dalekosiężny wpływ na rozwój technologiczny w innych obszarach.

Elektromobilność nie tylko zmienia sposób, w jaki podróżujemy, ale także staje się motorem napędowym dla rozwoju ekonomicznego, środowiskowego i technologicznego, otwierając drogę do bardziej zrównoważonej przyszłości.

Podsumowanie

Elektromobilność stanowi niewątpliwie kluczowy element przyszłości transportu, oferując szereg korzyści zarówno dla środowiska, jak i społeczeństwa. To nie tylko zmiana w sposobie podróżowania, ale także droga ku bardziej zrównoważonej i ekologicznej przyszłości. Niemniej jednak, jej realizacja wiąże się z wyzwaniami, takimi jak rozbudowa infrastruktury ładowania, ograniczenie kosztów eksploatacji pojazdów elektrycznych czy zmiana perspektywy konsumenckiej. Mimo tych trudności, elektromobilność otwiera drogę do nowych innowacji technologicznych, tworzy miejsca pracy związane z badaniami i rozwojem, a także przyczynia się do poprawy zdrowia publicznego poprzez redukcję emisji szkodliwych substancji. To właśnie te wyzwania i możliwości kształtują obraz przyszłości transportu, jednocześnie skłaniając nas do bardziej zrównoważonego i świadomego podejścia do mobilności.