Rekrutacja inżynierów w branży lotniczej

Rynek pracy w branży lotniczej jest niezwykle konkurencyjny. Dostępnych specjalistów jest niewiele, a liczba firm starających się ich pozyskać nie przestaje rosnąć. Wiąże się to z szeregiem trudnych wyzwań…

Jak wspieramy inwestycje greenfieldowe?

O inwestycji greenfieldowej mówimy, kiedy zagraniczna firma chce stworzyć nowe przedsiębiorstwo w kraju którego nie zna i nie ma w nim żadnego zaplecza. Polska, ze względu na relatywnie…

Jak zmniejszyć rotację pracowników?

Odejście wartościowego pracownika szkodzi firmie na wielu płaszczyznach. To nie tylko utrata cennych kompetencji, ale i wysoki koszt związany z rekrutacją, a nawet potencjalne ryzyko, jeśli dana osoba…