Rafał Trzaska, nasz dyrektor operacyjny napisał tekst, który ukazał się w  raporcie Najlepszy Pracodawca 2019 przygotowanym przez Gazetę Finansową. Chcielibyśmy się nim z Wami podzielić również na naszej stronie.

O wartościach, które, poza wynagrodzeniem,
pracodawca może zaoferować swoim pracownikom.

W dobie rynku pracownika współczesne przedsiębiorstwa mierzą się z nie lada wyzwaniem, którym jest utrzymanie zatrudnionych i zmotywowanie ich do działania. Należy zwrócić uwagę, że oprócz aspektów finansowych podwładnych można zachęcać także innymi wartościami oferowanymi przez firmę. Jakimi? Spójrzmy na to z punktu widzenia samego zainteresowanego. Prowadząc setki, a nawet tysiące procesów rekrutacyjnych, dość często, żeby nie powiedzieć zawsze, słyszymy pytanie ?to co jeszcze Państwo oferują, oprócz wynagrodzenia??. W dzisiejszych czasach, w których ?walczymy? o pracownika, nie należy go bagatelizować, a dobrze zastanowić się nad ofertą dodatkową. Bo ?dodatkowa? nie oznacza ?nieznacząca?.

Wybierający pracodawcę pracownik, oprócz oczywistego wynagrodzenia, prawie zawsze szuka czegoś więcej. Niektórzy z nich są świadomi swoich wymagań i są w stanie sami wskazać na konkretne wartości, a inni oczekują od firmy przedstawienia szczegółowego opisu benefitów, na które mogą liczyć, pracując w danej organizacji. Dlatego w Bergman Engineering przeanalizowaliśmy procesy rekrutacyjne prowadzone w ostatnich miesiącach na stanowiska inżynieryjne i wskazaliśmy na kluczowe elementy, które należałoby dodać do oferty pracy dla inżyniera – w zależności od lat doświadczenia, jakie posiada. Nie powinno być zaskoczeniem, że, niezależnie od stażu pracy, dla każdego pracownika kluczowym elementem w miejscu zatrudnienia są dobre relacje z przełożonym oraz atmosfera, która pozwala na zaangażowanie się w realizację celów i poczucie ?przynależności do organizacji?.

Pracownicy posiadający doświadczenie zawodowe do 5 lat wskazali dodatkowo na takie wartości, jak:

? rozwój, rozumiany jak próbowanie czegoś nowego. ?Coś nowego? nie musi być traktowane jako innowacja w obszarze produkcyjnym, ale może być to chociażby inna metoda planowania, zarządzania, czyli po prostu wyjście poza schematy. Chodzi o to, aby organizacja była otwarta na pomysły zgłaszane przez pracowników. Nie można również zapominać o rozwoju osobistym dokonywanym czy to poprzez coaching, networking, czy samo monitorowanie rynku.

? Możliwość podejmowania samodzielnych decyzji. Nie chodzi o możliwość decydowania o sprawach strategicznych, ale na przykład takich jak wybór narzędzi rozwiązania problemu poprawiającego efektywność produkcji.

? Wyzwania, czyli nowe projekty, które dają pracownikowi poczucie wartości dla danej organizacji oraz docenienie firmy. Możliwość udziału w projektach jest rozumiana przez pracownika jako posiadanie wpływu i przyczynianie się do rozwoju firmy. Niesie to za sobą poczucie prestiżu i spełnienie potrzeby uznania.

? Poczucie przynależności, czyli między innymi prawo do głosu, a także niebycia anonimowym w organizacji. Pracownik chce być częścią firmy i mieć możliwość wypowiedzenia się.

Natomiast specjaliści posiadający wyższe niż 5 letnie doświadczenie wskazali na takie wartości, jak:

? Świadomy wybór przestrzeni rozwojowej, pozwalający na mocne zaangażowanie się w dane przedsiębiorstwo.

? Specjalizacja przełamana interdyscyplinarnością, czyli niestandardowe podejście do standardowych problemów. Dobrą praktyką jest posiadanie zróżnicowanych zespołów, a jak nie zespołów, to specjalistów o różnych umiejętnościach.

? Jasno sprecyzowane oczekiwania organizacyjne, czyli dobrze zorganizowane środowisko pracy, prawidłowo wdrożone praktyki funkcjonowania przedsiębiorstwa. Klarownie sprecyzowane cele organizacji, jak i cele poszczególnych osób w dziale.

? Otwartość organizacji, czyli organizacja bez podziałów, tzn. organizacja, która nie stawia ?wirtualnych ścian? pomiędzy działami czy też pomiędzy fabrykami a projektantami. Osoby zaangażowane w projekty oraz wspierające je powinny mieć dostęp do współdzielonych zasobów dotyczących danego projektu, dla potrzeb, którego pracują.

? Uczciwość organizacji w postępowaniu, czyli wzajemny szacunek w postępowaniu. Dobrze zorganizowana organizacja lub świadoma swoich problemów, a także jasno i profesjonalnie komunikuje funkcjonowanie organizacji do pracowników. Jednocześnie pracownik, komunikujący swoje sukcesy, ale także problemy w profesjonalny sposób, pomaga organizacji w osiąganiu celów.

Każda organizacja powinna być przygotowana na zmieniające się oczekiwania pracownika. Być elastyczna i rozumieć jego potrzeby. Przedstawiona perspektywa jasno wskazuje, że wachlarz dodatkowych wartości, poza aspektami finansowymi, jest ogromny i zależy w dużej mierze od kreatywności i zaangażowania samych pracodawców w proces motywowania pracowników. Wsłuchujmy się więc w ich potrzeby i starajmy się znaleźć złoty środek, aby utrzymać ich jak najdłużej w organizacji.

Całość raportu możecie przeczytać TUTAJ.