Rafał Trzaska, nasz dyrektor operacyjny napisał tekst, który ukazał się w  raporcie Najlepszy Pracodawca 2019 przygotowanym przez Gazetę Finansową. Chcielibyśmy się nim z Wami podzielić również na naszej stronie.

O wartościach, które, poza wynagrodzeniem,
pracodawca może zaoferować swoim pracownikom.

W dobie rynku pracownika współczesne przedsiębiorstwa mierzą się z nie lada wyzwaniem, którym jest utrzymanie zatrudnionych i zmotywowanie ich do działania. Należy zwrócić uwagę, że oprócz aspektów finansowych podwładnych można zachęcać także innymi wartościami oferowanymi przez firmę. Jakimi? Spójrzmy na to z punktu widzenia samego zainteresowanego. Prowadząc setki, a nawet tysiące procesów rekrutacyjnych, dość często, żeby nie powiedzieć zawsze, słyszymy pytanie „to co jeszcze Państwo oferują, oprócz wynagrodzenia?”. W dzisiejszych czasach, w których „walczymy” o pracownika, nie należy go bagatelizować, a dobrze zastanowić się nad ofertą dodatkową. Bo „dodatkowa” nie oznacza „nieznacząca”.

Wybierający pracodawcę pracownik, oprócz oczywistego wynagrodzenia, prawie zawsze szuka czegoś więcej. Niektórzy z nich są świadomi swoich wymagań i są w stanie sami wskazać na konkretne wartości, a inni oczekują od firmy przedstawienia szczegółowego opisu benefitów, na które mogą liczyć, pracując w danej organizacji. Dlatego w Bergman Engineering przeanalizowaliśmy procesy rekrutacyjne prowadzone w ostatnich miesiącach na stanowiska inżynieryjne i wskazaliśmy na kluczowe elementy, które należałoby dodać do oferty pracy dla inżyniera – w zależności od lat doświadczenia, jakie posiada. Nie powinno być zaskoczeniem, że, niezależnie od stażu pracy, dla każdego pracownika kluczowym elementem w miejscu zatrudnienia są dobre relacje z przełożonym oraz atmosfera, która pozwala na zaangażowanie się w realizację celów i poczucie „przynależności do organizacji”.

Pracownicy posiadający doświadczenie zawodowe do 5 lat wskazali dodatkowo na takie wartości, jak:

rozwój, rozumiany jak próbowanie czegoś nowego. „Coś nowego” nie musi być traktowane jako innowacja w obszarze produkcyjnym, ale może być to chociażby inna metoda planowania, zarządzania, czyli po prostu wyjście poza schematy. Chodzi o to, aby organizacja była otwarta na pomysły zgłaszane przez pracowników. Nie można również zapominać o rozwoju osobistym dokonywanym czy to poprzez coaching, networking, czy samo monitorowanie rynku.

• Możliwość podejmowania samodzielnych decyzji. Nie chodzi o możliwość decydowania o sprawach strategicznych, ale na przykład takich jak wybór narzędzi rozwiązania problemu poprawiającego efektywność produkcji.

Wyzwania, czyli nowe projekty, które dają pracownikowi poczucie wartości dla danej organizacji oraz docenienie firmy. Możliwość udziału w projektach jest rozumiana przez pracownika jako posiadanie wpływu i przyczynianie się do rozwoju firmy. Niesie to za sobą poczucie prestiżu i spełnienie potrzeby uznania.

Poczucie przynależności, czyli między innymi prawo do głosu, a także niebycia anonimowym w organizacji. Pracownik chce być częścią firmy i mieć możliwość wypowiedzenia się.

Natomiast specjaliści posiadający wyższe niż 5 letnie doświadczenie wskazali na takie wartości, jak:

Świadomy wybór przestrzeni rozwojowej, pozwalający na mocne zaangażowanie się w dane przedsiębiorstwo.

• Specjalizacja przełamana interdyscyplinarnością, czyli niestandardowe podejście do standardowych problemów. Dobrą praktyką jest posiadanie zróżnicowanych zespołów, a jak nie zespołów, to specjalistów o różnych umiejętnościach.

Jasno sprecyzowane oczekiwania organizacyjne, czyli dobrze zorganizowane środowisko pracy, prawidłowo wdrożone praktyki funkcjonowania przedsiębiorstwa. Klarownie sprecyzowane cele organizacji, jak i cele poszczególnych osób w dziale.

Otwartość organizacji, czyli organizacja bez podziałów, tzn. organizacja, która nie stawia „wirtualnych ścian” pomiędzy działami czy też pomiędzy fabrykami a projektantami. Osoby zaangażowane w projekty oraz wspierające je powinny mieć dostęp do współdzielonych zasobów dotyczących danego projektu, dla potrzeb, którego pracują.

• Uczciwość organizacji w postępowaniu, czyli wzajemny szacunek w postępowaniu. Dobrze zorganizowana organizacja lub świadoma swoich problemów, a także jasno i profesjonalnie komunikuje funkcjonowanie organizacji do pracowników. Jednocześnie pracownik, komunikujący swoje sukcesy, ale także problemy w profesjonalny sposób, pomaga organizacji w osiąganiu celów.

Każda organizacja powinna być przygotowana na zmieniające się oczekiwania pracownika. Być elastyczna i rozumieć jego potrzeby. Przedstawiona perspektywa jasno wskazuje, że wachlarz dodatkowych wartości, poza aspektami finansowymi, jest ogromny i zależy w dużej mierze od kreatywności i zaangażowania samych pracodawców w proces motywowania pracowników. Wsłuchujmy się więc w ich potrzeby i starajmy się znaleźć złoty środek, aby utrzymać ich jak najdłużej w organizacji.

Całość raportu możecie przeczytać TUTAJ.