Jak pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce wpłynie na rynek pracy?

28 lipca 2022 roku Legnicka Strefa ekonomiczna i wrocławska firma energetyczna DB Energy podpisały porozumienie z amerykańskim inwestorem Last Energy w sprawie postawienia 10 małych reaktorów jądrowych. SMRy (Small Modular Reactors) mają łącznie generować 200 MW.

Choć nie wiadomo jeszcze na pewno czy za projekt odpowiedzialni będą tylko Amerykanie (w grze o dostarczenie technologii są jeszcze Francja i Korea Południowa), to przewiduje się, że pierwsze reaktory jądrowe w Polsce pojawią się między 2033 a 2040 rokiem. 

Korzyści wynikające z Elektrowni jądrowej w Polsce.

Energia pochodząca z elektrowni atomowych stanowi 10% całej energii elektrycznej na świecie. Według obliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego, elektrownie jądrowe, w porównaniu do jednostek węglowych, w przeciągu ostatnich 50 lat zaoszczędziły 72 Gigaton emisji dwutlenku węgla. Obniżenie wydzielania CO2 jest niewątpliwie jednym z powodów, dla których polski rząd zgodził się na tę inwestycję, jednak niejedynym.

Energia jądrowa może też wspomóc kraj w dążeniu do pełnej samodzielności energetycznej. W zależności od tego, na jaką moc reaktorów ostatecznie zdecyduje się polska strona, legnickie SMRy będą mogły wyprodukować nawet do 80 TWh rocznie, co w 2022 roku odpowiada ok. 45% polskiego zapotrzebowania energetycznego.

Według szacunków PiE inwestycja ma także zwiększyć polskie PKB o ponad 1% i stworzyć tysiące nowych miejsc pracy, z czego zdecydowana większość ma dotyczyć środowiska lokalnego, czyli gminy, w której powstanie elektrownia i gmin w okolicy.

Jak elektrownia jądrowa wpłynie na rynek pracy w Polsce?

Powstanie elektrowni jądrowej to gwarancja dziesiątek tysięcy nowych miejsc pracy. Dla przykładu, inwestycje w sektor energii jądrowej we Francji w 2009 roku stworzyły ok. 125 tys. wakatów przy budowie i obsłudze elektrowni. Uwzględniając szacowaną moc elektrowni budowanych w Polsce, liczba ta może wynieść od ok. 25 do 40 tys. stanowisk na okres 50 lat życia reaktorów.

Kto znajdzie pracę przy budowie elektrowni jądrowej w Polsce?

Według danych opracowanych przez PiE, do postawienia elektrowni jądrowej w Polsce potrzebni będą przede wszystkim:

 • Wykonawcy specjalistyczni (firmy elektryczne, hydrauliczne, budowlane i grzewcze),
 • Wykwalifikowani pracownicy naukowi i inżynierowie,
 • Producenci maszyn i komponentów metalowych.

Przyjrzyjmy się teraz przykładowym stanowiskom inżynierskim, których poszukują międzynarodowe firmy i korporacje budujące SMR. Poniższe dane pochodzą z zagranicznych portali zatrudnieniowych, więc zakres kompetencji i nazwy stanowiska mogą lekko różnić się w Polsce (np. ze względu na zmieniającą się technologię czy indywidualne potrzeby firm).

Stanowiska inżynierskie do budowy i obsługi elektrowni jądrowej

Operator urządzeń jądrowych

 • 5+ lat doświadczenia jako operator reaktora w komercyjnych elektrowniach jądrowych, w szczególności w wodnych reaktorach ciśnieniowych,
 • Doskonała znajomość systemów PWR,
 • Skuteczna komunikacja, umiejętności organizacyjne i interpersonalne,
 • Doskonała dbałość o szczegóły i zdolność do tworzenia bezbłędnych dokumentów,
 • Silne umiejętności rozwiązywania problemów i obsługi komputera.

Inżynier/mechanik jądrowy

 • Wykształcenie wyższe związane z energetyką jądrową,
 • 8 lat doświadczenia inżynieryjnego, ze szczególnym uwzględnieniem analizy termiczno-hydraulicznej, fizyce reaktorów CFD i innych analiz radiologicznych.

Inżynier projektów elektrycznych

 • Wykształcenie wyższe w kierunku elektryki, energetyki i pokrewnych,
 • Znajomość, zastosowanie i zrozumienie kodów projektowych IEEE,
 • Doświadczenie w przygotowaniu przepływu obciążenia, analizie zwarć, rozruchu silnika, obliczeniach baterii, łuku elektrycznego, obliczeniach przekaźników ochronnych, doborze urządzeń do dystrybucji energii elektrycznej, opracowaniu listy obciążeń i doborze kabli.

Inżynier projektów mechanicznych

 • Tytuł inżyniera mechaniki, mechatroniki i pokrewne, 
 • Minimum pięć lat doświadczenia w projektowaniu rozwiązań mechanicznych,
 • Znajomość kotłów i zbiorników ciśnieniowych zgodnych ze standardami ASME,
 • Znajomość praktyk i zasad projektowania inżynierskiego (np. sprawdzanie kolizji, stosy tolerancji, pasowania, GD&T),
 • Doświadczenie w przygotowywaniu rysunków P&ID.

Inżynier Projektowania Komponentów

 • Tytuł inżyniera jądrowego lub podobnego,
 • 8 lat doświadczenia w projektowaniu komponentów mechanicznych dla przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, nuklearnego lub podobnego,
 • Biegłość w projektowaniu 3D CAD, Inventor 3D lub podobne narzędziu,
 • Doświadczenie w analizie MES przy użyciu ANSYS lub podobnych narzędzi.

Inżynier Budownictwa

 • Tytuł inżyniera lądowego, budowlanego lub pokrewnego, 
 • Minimum 8 lat doświadczenia zawodowego w pracy z wielobranżowymi zespołami inżynierskimi,
 • Znajomość ANSYS lub innego oprogramowania komputerowego MES.

Projektant CAD 3D

 • 3-5 lat doświadczenia zawodowego związanego z modelowaniem 3D przy użyciu programów AutoCAD i Plant 3D,
 • Doświadczenie w projektowaniu rurociągów 3D i konstrukcji stalowych,
 • Zaawansowana znajomość MS Office.

Architekt systemów jądrowych

 • Tytuł inżyniera elektryki, elektrotechniki lub pokrewny stopień techniczny,
 • Minimum 5 lat doświadczenia jako Architekt Systemowów w środowisku energetycznym
 • Doświadczenie w pracy z MATLAB i Simulink.
 • Doświadczenie i praktyczna wiedza w zakresie projektowania, systemów instalacji i/lub analizy technicznej małych reaktorów modułowych, zaawansowanych technologii wysokotemperaturowych
 • Zaawansowana znajomość MS Office

Kierownik budowy elektrowni jądrowej

 • Wykształcenie wyższe w kierunku zarządzania i/lub budownictwa,
 • Doświadczenie w pracy z instytucjami rządowymi,
 • 7 lat powiązanego doświadczenia; wymagane doświadczenie budowlane i zarządcze,
 • Znajomość rysunków technicznych oraz systemów planowania i raportowania,
 • Umiejętność zarządzania pracownikami i podwykonawcami,
 • Znajomość obowiązującego prawa budowlanego,
 • Silne umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i przywódcze,
 • Biegłość w obsłudze pakietu Microsoft Office; Word, Excel i PowerPoint.

Koordynator projektu

 • Wykształcenie wyższe w kierunku zarządzania budową, zarządzania projektami i pokrewne,
 • Doświadczenie w pracy z instytucjami rządowymi,
 • 3+ lat doświadczenia w zarządzaniu projektami,
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i przywódcze,
 • Biegłość w obsłudze pakietu Microsoft Office; Word, Excel i PowerPoint.

Rekrutacja inżynierów do elektrowni jądrowej

Choć projekt stworzenia pierwszego reaktora jądrowego w Polsce nadal jest we wczesnej fazie, to wiele wskazuje na to, że w ciągu najbliższych 10-15 lat na terenie Legnickiej Strefy Ekonomicznej powstanie elektrownia jądrowa. Jeśli tak się wydarzy, to setki polskich i zagranicznych firm będą w krótkim czasie szukały tysięcy pracowników do tej inwestycji.

Chcesz być na bieżąco z rynkiem pracy w sektorze energii jądrowej? Jako firma zajmująca się rekrutacją i outsourcingiem inżynierów, z dużym wyprzedzeniem budujemy siatkę specjalistów technicznych, niezbędnych do budowania i obsługi reaktorów jądrowych.

Śledź naszego bloga, lub skontaktuj się bezpośrednio z nami przez formularz kontaktowy!