Jakie kompetencje miękkie powinien mieć inżynier w Przemyśle 4.0?

Czwarta rewolucja przemysłowa kojarzona jest przede wszystkim z technologiami, jakie są często kluczowe dla wdrożeń. I chociaż sama filozofia Przemysłu 4.0 nie wskazuje bezpośrednio na żadne konkretne rozwiązania, zazwyczaj w planach implementacji pojawiają się takie pojęcia, jak automatyzacja, AI, IoT, czy lean management. 

Kwestia kompetencji miękkich często jest pomijana, chociaż okazują się one często równie istotne, co te techniczne. Wprowadzenie firmy na nowy poziom wiąże się przecież z wieloma wyzwaniami komunikacyjnymi, strukturalnymi, i innymi, które wymagają umiejętności przywódczych i menedżerskich znacznie bardziej niż tych technicznych. 

W tym artykule skupimy się więc na tym, jakie kompetencje miękkie powinien mieć inżynier gotowy na wdrożenie Przemysłu 4.0, oraz opiszemy rolę tych kompetencji w rozwoju organizacji.

Przemysł 4.0 z punktu widzenia działu kadr i HR

Olbrzymie znaczenie dla działów HR w kontekście Przemysłu 4.0 mają tzw. kompetencje transferowalne, czyli te, które mają wartość niezależnie od stanowiska i miejsca pracy. Można je łatwo ”przenosić” pomiędzy działami czy nawet firmami. Ze względu na postępującą automatyzację wielu procesów, które dotychczas wymagały udziału człowieka, coraz większą rolę odgrywają te aspekty, których maszyny nie zastąpią. 

Mowa tutaj o takich umiejętnościach i cechach, jak kreatywność, komunikacja, praca zespołowa, świadomość biznesowa, empatia, czy ambicja. Jak nietrudno zauważyć, to właśnie na tego typu kompetencje będzie trzeba zwracać szczególną uwagę, w przeciwieństwie np. do obsługi konkretnych maszyn czy urządzeń, które przecież będą stopniowo automatyzowane. 

Nowe, miękkie standardy w rekrutacji i rozwoju zespołu

Rewolucja 4.0 wymaga skupienia na umiejętnościach miękkich w procesach rekrutacyjnych, ale i stworzenia warunków do ich rozwoju wśród obecnych członków organizacji. 

Wyzwaniem podczas rekrutacji jest nie tylko skuteczne identyfikowanie pożądanych umiejętności miękkich, ale i nadanie im odpowiedniej wagi. Coraz częściej będą one stanowiły warunek konieczny, a nie dodatkowy atut kandydata, ponieważ wtórne nabycie ich jest znacznie trudniejsze niż opanowanie nowych urządzeń czy systemów. 

Jeszcze trudniejszym zadaniem jest więc praca nad komunikacją czy świadomością biznesową wśród obecnej kadry. W wielu przypadkach rewolucja Przemysłu 4.0 może oznaczać zniknięcie niektórych stanowisk. Częstym rozwiązaniem w takich sytuacjach jest przenoszenie pracowników do innych działów, jednak jest to możliwe tylko wtedy, gdy mają oni odpowiedni zestaw wspomnianych umiejętności transferowalnych. 

Dlaczego umiejętności miękkie mają tak duże znaczenie przy wdrożeniu Przemysłu 4.0?

Transformacja firmy w przedsiębiorstwo zgodne z filozofią Przemysłu 4.0 to wyzwanie wielopoziomowe, wymagające czasu, planowania, i współpracy pomiędzy wieloma zespołami. Skuteczne wdrożenia wymagają powszechnego zrozumienia zachodzących zmian w organizacji, a to wymaga kadry, która będzie w stanie odpowiednio przygotować zespół na innowacje.

Kim jest idealny inżynier 4.0?

Jeśli chodzi o kwestie techniczne, inżynierowie 4.0 to najczęściej specjaliści takich technologii, jak robotyzacja, symulacje, integracja systemów, IoT, AI, czy cybersecurity. Oczywiście to tylko te najpopularniejsze technologie. Jak już wspominaliśmy, Przemysł 4.0 nie określa technologii, a jedynie podejście do prowadzenia firm w efektywny, bezpieczny, i świadomy sposób. Zestaw rozwiązań musi być zawsze dostosowany do konkretnego przypadku i wymagań firmy i nie ma mowy o dwóch takich samych wdrożeniach.

Dlatego też inżynier idealny na poziomie 4.0 nie musi zajmować się żadną z wymienionych wyżej technologii. Jest jednak pewien zestaw umiejętności miękkich, które powinien mieć. Jeśli zbierzemy je wszystkie do jednego worka, rezultatem będzie połączenie inżyniera oraz menedżera ze sporą dozą humanisty. Kim więc jest Inżynier 4.0?

Uważny słuchacz i sprawny mówca

Umiejętności przekazywania wiedzy jest równie ważna, co samo zrozumienie danego tematu. I dotyczy to nie tylko kwestii czysto technicznych. Inżynier 4.0 w uporządkowany sposób buduje swoje wypowiedzi, potrafi dzielić się doświadczeniami, i świetnie pracuje w zespole. 

Człowiek biznesu

Inżynier 4.0 zawsze widzi szerszy kontekst biznesowy, wychodzi poza ramy swojej własnej specjalizacji, rozumie biznes i zależności, które sprawiają, że firma się rozwija. Przemysł 4.0 to dla inżynierów 4.0 zrozumiały proces biznesowy, a nie tylko technologiczny. 

Umysł analityczny, który skutecznie rozwiązuje problemy

Częścią transformacji w Industry 4.0 jest automatyzacja dużej części procesów. Skoro więc większość problemów załatwiają dane i maszyny, pozostają takie, które musi rozwiązać człowiek. Dlatego też inżynierowie muszą być kreatywni, myśleć nieszablonowo, i sprawnie radzić sobie z wyzwaniami. 

Ekspert z otwartym umysłem

Inżynier 4.0 musi doskonale znać się na swojej specjalizacji, ale powinien być przy tym otwarty na nowe technologie i wyzwania. Transformacje wymagają współpracy pomiędzy zespołami i wzajemnego zrozumienia. Interdyscyplinarność okazuje się często olbrzymimi atutem. 

Charyzmatyczny lider

Duża liczba zmian, które zawsze towarzyszą transformacjom Industry 4.0 wymaga od kadry menedżerskiej cech przywódczych i odpowiedniej komunikacji, by pomóc zespołowi radzić sobie ze zmianami i ich konsekwencjami. 

Czy na rynku są obecnie inżynierowie na poziomie 4.0?

Znalezienie osób, które spełniają wszystkie powyższe wymagania, jest z pewnością karkołomnym zadaniem, ale za sukces można uznać już to, że firma zaczyna zwracać na nie uwagę. Świadomość wagi kompetencji miękkich w organizacji to ważny krok na drodze do czwartej rewolucji przemysłowej.

Jako zespół, który wspierał rekrutacje w wielu firmach wkraczających w Przemysł 4.0, mamy sprawdzone metody wyszukiwania odpowiednich kandydatów, którzy pomogą w tym trudnym wyzwaniu. Jeśli Twoja firma jest na drodze do 4.0 i potrzebuje wsparcia w rekrutacji, napisz do nas. 

Autorką tekstu są Joanna Spirydowicz – Senior Business Development Manager.