20 listopada braliśmy udział w panelu dyskusyjnym, na konferencji organizowanej przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową. Nasz prezes, Tomasz Szpikowski, wypowiadał się na temat aktywności polskich przedsiębiorców na rynku niemieckim. W czasie debaty poruszane były również kwestie dotyczące planów działania na innych rynkach zagranicznych. Tomasz Szpikowski podzielił się swoją wiedzą na temat rynku pracy (w Polsce i w Niemczech) oraz o problemach, które mogą pojawić się podczas działania na innych rynkach niż rodzimy.