Możesz czuć się bezpiecznie! Uzyskaliśmy certyfikat ISO/IEC 27001

W Bergman Engineering codziennie zarządzamy wrażliwymi danymi pracowników, kandydatów i firm, które z nami współpracują. Z tego powodu bezpieczeństwo przechowywanych i przetwarzanych informacji od zawsze było dla nas priorytetem, czego potwierdzeniem jest uzyskanie międzynarodowego standardu w zakresie bezpieczeństwa danych.

26 lipca 2022 roku Bergman Engineering Sp. z o.o. otrzymał certyfikat ISO/IEC 27001 wydany przez niezależną, austriacką jednostkę certyfikującą CIS.

Co to jest ISO 27001?

ISO/IEC 27001 to najbardziej uznany na świecie certyfikat Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w przedsiębiorstwie. Określa sposoby, w jakie firma zarządza zasobami informacyjnymi – swoimi i partnerów biznesowych.

Aby uzyskać certyfikat, należy opracować, wdrożyć, utrzymać i doskonalić dobre praktyki w 11 obszarach zarządzania bezpieczeństwem, od systemów i sieci, przez kontrolę dostępu, po systemy informatyczne. Dodatkowo standard określa zasady dot. szacowania ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji i postępowania w razie naruszeń.

Co to oznacza dla nas i naszych partnerów biznesowych?

Certyfikat ISO 27001 to potwierdzenie, że jako firma bezpiecznie i świadomie zarządzamy m.in. danymi pracowników czy informacjami powierzonymi nam przez zewnętrzne podmioty. Uzyskanie certyfikatu oznacza, że w Bergman Engineering:

  • odpowiednio chronimy aktywa informacyjne,
  • zachowujemy integralność i prywatność danych,
  • mamy świadomość dot. zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informacji i wiemy jakie środki stosować wewnątrz firmy, aby ich uniknąć,
  • świadomie i aktywnie kontrolujemy proces przetwarzania informacji w firmie,
  • spełniamy wymagania prawne dot. zarządzania informacjami.

Certyfikacja dla nas duże wyróżnienie i potwierdzenie tego, że jako firma zmierzamy we właściwym kierunku. Dziękujemy wszystkim pracownikom, którzy na co dzień przyczyniają się do utrzymywania wysokich standardów bezpieczeństwa w firmie.

Naszym celem jest skuteczne łączenie firm z najlepszymi specjalistami i pomaganie pracownikom w znalezieniu pracy.  Dzięki Wam możemy robić to bezpiecznie!