Technolog procesu produkcji – kim jest i czym się zajmuje?

Technolog procesu produkcji – czym się zajmuje? 

Jest on odpowiedzialny za planowanie i optymalizację technologii produkcyjnych oraz analizę tego, czy pracują efektywnie. Praca technologa procesu produkcji polega na:

 • Sprawowaniu kontroli nad surowcami i parametrami prowadzonych procesów produkcyjnych
 • Opracowaniu dokumentacji technicznej,
 • Normowaniu procesów technologicznych,
 • Poszukiwaniu nowych, optymalnych rozwiązań technologicznych.Technolog procesu produkcji swoją pracę wykonuje przy komputerze.

Przykładowe procesy, którymi zajmuje się technolog procesu produkcji:

Proces obróbki:

 • mechaniczna

  • skrawanie
  • tłoczenie
  • frezowanie
  • szlifowanie
  • cięcie
  • gięcie
  • walcowanie i prasowanie
  • cięcie plazmowe
  • kucie
  • obróbka powierzchniowa
  • spawanie
 • cieplna/termiczna:

  • wyżarzanie
  • hartowanie
  • utwardzanie cieplne
  • przesycanie i starzenie (utwardzanie wydzieleniowe)
 • obróbka tworzyw sztucznych:

  • proces wtrysku (formowanie)
  • wytłaczanie – uplastycznianie tworzywa