Nasz Prezes Tomasz Szpikowski wystąpił w webinarze „Cyberbezpieczeństwo w elektromobilności”, organizowanym przez Polską Izbę Rozwoju Elektromobilności. Podzielił się swoją wiedzą na temat cyberbezpieczeństwa w obszarze connectivity i autonomous cars ?.

W webinarze wzięli również udział Kamil BabińskiAvitron, który opowiedział o cyberbezpieczeństwie w zakresie infrastruktury ładowania – oraz Daniel Gawron z Codetain, który poruszył zagadnienie dotyczące aspektów prawnych cyberbezpieczeństwa ?.

Jeszcze raz dziękujemy PIRE za zaproszenie, a Kamilowi Babińskiego i Danielowi Gawronowi za merytoryczną dyskusję!