Nasz Prezes Tomasz Szpikowski 29.04.2022 wziął udział w webinarze: Elektromobilność w Polsce — Inwestycje, Trendy, Zatrudnienie organizowanym przez Polską Izbę Rozwoju Elektromobilności.

 

Wraz z Moniką Kisiel – Menadżerką z Centrum Inwestycji w Polish Investment and Trade AgencyKrzysztof Burda – Prezesem Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności oraz Rafał Biszcz – Dyrektorem PIRE Knowledge Hub PL dyskutowali między innymi o tym:
✅ ile projektów w sektorze e-mobility zrealizowano w Polsce w samym 2021 roku
✅ ile łącznie wyniosła wysokość inwestycji oraz jakie przełożenie będą mieć te inwestycje na rynek pracy
✅ jaka jest rola naszego kraju w rozwoju globalnej elektromobilności
✅ jak kształtują się prognozy zatrudnienia i aktualny poziom zarobków w e-mobility

✅ jakie kompetencje są szczególnie cenione przez pracodawców w tej branży

Nie zabrakło również dyskusji o naszym nowym raporcie „Elektromobilność w Polsce”, przygotowanym we współpracy z Polish Investment and Trade Agency (PAIH), Polska Izba Rozwoju Elektromobilności (PIRE) oraz firmą Green Cell.

PIRE dziękujemy za zaproszenie!