Jaka jest różnica między outsourcingiem a kontraktingiem?

Opisaliśmy już w poprzednich wpisach, czym jest outsourcing i kontrakting, ale odróżnienie jednego od drugiego nie dla każdego jest oczywiste. To dwie podobne usługi i różnice pomiędzy nimi są niewielkie –  nawet osobom z bogatym doświadczeniem biznesowym zdarza się mylić je ze sobą, lub używać naprzemiennie.

Wychodząc naprzeciw tym wątpliwościom, wyjaśniamy, jaka jest różnica pomiędzy kontraktingiem a outsourcingiem.

Status prawny

Podstawową różnicą pomiędzy outsourcingiem a kontraktingiem jest status prawny. Kontrakt to konkretny rodzaj umowy zawierany pomiędzy przedsiębiorstwami, regulowany przez przepisy Prawa Cywilnego. Kontrakt określa szczegółowe obowiązki firmy wobec inżyniera i inżyniera wobec firmy, takie jak zakres i czas pracy, wysokość wynagrodzenia, czy kwestie socjalno-administracyjne.

Outsourcing natomiast to typ współpracy; proces delegowania zadań partnerom zewnętrznym, a nie forma umowy sama w sobie. Oczywiście, aby ta zależność miała miejsce (np. aby firma IT mogła utrzymywać serwery firmy produkcyjnej) niezbędne jest zawarcie umowy pomiędzy stronami. Jednak sam outsourcing to rodzaj uzgodnienia, typ współpracy, podczas gdy kontrakt jest umową prawną.

Zakres działania

Kontrakting najczęściej dotyczy wykonania konkretnego projektu; celem kontraktu może być np. wybudowanie hali produkcyjnej. Kiedy producent silników samolotowych otwiera nową linię, potrzebuje zespołu inżynierów na ten jeden konkretny projekt. Sięga po pomoc swoich etatowych specjalistów, a także kontraktorów, np. inżyniera procesu, czy inżyniera produkcji. Dla tej drugiej grupy – pracowników kontraktowych – ukończenie budowy hali (lub jakiejś jej części, za którą są odpowiedzialni) często będzie równoznaczne z końcem współpracy, choć oczywiście zdarzają się sytuacje, w których firma ”przejmuje” kontraktora na stałe.

Outsourcing natomiast najczęściej dotyczy przejęcia przez zewnętrznego partnera jakiegoś procesu, np. księgowości, utrzymania serwerów, czy rekrutowania. Oczywiście, zdarzają się projekty outsourcingowe, których zakończenie jest bezpośrednio powiązane ze spełnieniem jakiegoś celu, np. ”zatrudnienie dyrektora operacyjnego”. Dużo częściej jednak firmy outsourcują zadania na stałe; oddają całą dziedzinę biznesową pod skrzydła firmy outsourcingowej, freelancera lub kontraktora. 

Poziom kontroli

Firmy wynajmują kontraktorów, żeby wykonali konkretną pracę w ramach precyzyjnie określonych warunków. Kontraktor staje się tymczasowym członkiem zespołu projektowego i musi przestrzegać wytycznych określonych w umowie. Wykonuje on pracę w ramach infrastruktury danej firmy, dlatego zleceniodawca ma relatywnie dużą kontrolę nad przepływem jego pracy.

W przypadku outsourcingu poziom kontroli zleceniodawcy nad wykonawcą jest mniejszy. Firmy outsourcingowe często przejmują od swoich klientów procesy w całości i zarządzają nimi w większym stopniu, niż kontraktor zarządza swoją pracą. 

Oczywiście, nie oznacza to braku kontroli firmy nad podwykonawcą, czy braku warunków umowy, które podwykonawca ma spełnić. Mimo to poziom swobody podwykonawcy bywa dużo większy, m.in. dlatego, że najczęściej korzysta z własnej infrastruktury i sprzętu, do którego zleceniodawca ma ograniczony dostęp (np. do programów księgowych czy narzędzi wspierających rekrutację).

Outsourcing kontra Kontrakting – podsumowanie

  • Outsourcing jest szerokim pojęciem, które obejmuje wszystkie zadania, zarówno pojedyncze projekty, jak i całe procesy, które firmy zlecają na zewnątrz;
  • Kontrakting to specyficzny rodzaj outsourcingu i najczęściej polega na wynajęciu specjalisty do wykonania konkretnego zadania, np. uruchomienia linii produkcyjnej;
  • Outsourcing dużo częściej niż kontrakting dotyczy przejęcia całych procesów przez firmy podwykonawcze, np. rekrutowania czy prowadzenia księgowości;
  • Kontrakting, to konkretna umowa pomiędzy przedsiębiorstwami. Outsourcing to proces zlecania zadań na zewnątrz;
  • Zleceniodawca najczęściej ma większą kontrolę nad kontraktorem, który pracuje na jego infrastrukturze, niż nad firmą outsourcingową, która korzysta z własnych zasobów.